14.06.2017

Tallinna Tammetõru Lasteaia õppereis „ Koostöö mitmekultuurilises meeskonnas“

Lasteaia õppereisi Ida- Virumaale finantseerib SA Innove.

SA Innove rahuldas Tammetõru projektitaotluse  vooru „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" tegevuse "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus".

Tegevuse käigus toimub 17.06 - 18.06.2017 lasteaia töötajate õppereis "Koostöö mitmekultuurilises meeskonnas". Õppereisi käigus tutvutakse Ida-Virumaa lasteasutustega.

Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames.

Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.