17.11.2015

Tallinna Teaduspargis Tehnopol toimus rahvusvaheline seminar kaasa aitamaks üleeuroopalise digituru loomisele e-tervises

Teaduspargi Tehnopol eestvedamisel ja mitmete Euroopa riikide organisatsioonide ning ettevõtete osavõtul avati kahepäevane seminar ühtse digituru loomise teemal e-tervise teenustes. Panustajate hulgas on ka e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo ning Euroopa Komisjoni e-teenuste projektide eestvedaja Terje Peetso. Tegemist on avakohtumisega, et koos partneritega teistest riikidest kokku leppida ja käivitada konkreetseid tegevusi ühtse digituru tekkimisele kaasa aitamiseks.

Ain Aaviksoo kommenteeris initsiatiivi võtmist järgmiselt: „ Eesti valitsus on otsustanud, et eÜhiskonna arendamine ning eTervis sealhulgas on prioriteet järgmise perioodi Eesti Euroopa Liidu poliitika raames. Selleks saab Eesti toetuda ka volinik Andrus Ansipi eestvedamisel toimuva ühtse digituru poliitika sisukale rakendamisele. Oleme juba alustanud konsultatsioone liikmesriikidega ning ka Euroopa Komisjoni institutsioonidega eesmärgiga jõuda konkreetsete tulemuseesmärkide ja tegevustega teekaardini, mis aitaks tõeliselt realiseerida Euroopa kodanike õiguse oma terviseandmete digitaalseks töötlemiseks ning nende jagamiseks patsientide, teiste tervishoiu- ja e-teenuste osutajatega, sealhulgas piiriüleselt“.

Seminar toob kokku mitukümmend e-tervise eksperti avalikust ja erasektorist Eestist, Soomest, Taanist, Saksamaalt ning Hispaaniast. Kohtumise raames toimuvate töötubade eesmärk on luua konkreetne tegevuskava, kuidas ühiste jõududega algatada ja viia ellu praktilisi samme Euroopa ühtse e-tervise turu tekkimisele.

Ürituse korraldajaks on Eesti tervisetehnoloogia klastri eestvedaja Teaduspark Tehnopol, kes oma tegevustega toetab riigi initsiatiivi ning ühtse digituru loomise eesmärki e-tervise teenustes.

„Meie eesmärgiks on muuta erinevatele Euroopa turgudele sisenemine e-tervise ettevõtetele sujuvamaks ning sellega aidata kaasa nii ettevõtluse arengule kui e-tervise teenuste paremale kättesaadavusele“ kommenteeris klastri juht Külle Tärnov ning lisas „Eesti on teatavasti tugev e-teenustes, sh e-tervises ning selle  edenemisele kaasaaitamise aluseks peaks olema meie tervisetehnoloogia ettevõtetele loodud soodne pinnas tegutsemiseks. Selleks oleks asjakohane võtta endale eesmärgiks, et Eestis oleks maailma kiireim e-tervise ettevõtete turule jõudmise protsess, mis puudutab sertifitreerimist, liidestamist jms tehnilisi ning õiguslikke nüansse. Nii soodustame innovaatiliste ettevõtete teket Eestis kui ka maailma e-tervise ettevõtete huvi Eestis oma teenust käivitada.“ 

Tallinna Teaduspargi Tehnopol poolt eestveetav Connected Health klaster (CH) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust. Connected Health klastrit toetab EAS.

Allikas: Tehnopol