30.11.2016

Tallinna Tehnikagümnaasiumi konverents UNESCO ühendkoolidele Eestis

Tallinna Tehnikagümnaasium viib 1. detsembril 2016 läbi kultuuripärandi-teemalise konverentsi UNESCO ühendkoolidele Eestis.

Konverentsil räägivad asjatundjad UNESCO kultuuripärandist (Margit Siim), vaimsest kultuuripärandist Eesti kontekstis (Leelo Isidora Viita) ning Karin Kollo ja Aliine Lotman viivad läbi vestlusringid, kus tuleb juttu mõnest konkreetsest paigast UNESCO Maailmapärandis.

Tallinna vanalinn on olnud 19 aastat UNESCO Maailmapärandi nimistus. Konverentsi teine pool hõlmabki vanalinnamängu, mille viivad läbi TTG õpilased.

Innustust ja abi konverentsi organiseerimisel andsid Madli Ross UNESCO ERK-st ja Johanna Helin, UNESCO ühendkoolide tegevuse koordineerija Eestis.

UNESCO ühendkoolide projekt (Associated Schools Project network– ASPnet) on alguse saanud aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. Tänavu on koolide võrgustikus üle 9900 kooli üle terve maailma. UNESCO ühendkoole on Eestis kokku 21. 

 

Ave Teder, arendusjuht

Tallinna Tehnikagümnaasium
Ave.Teder@ttg.edu.ee

Uudise rubriigid: