14.09.2016

Tallinna Tihase,- Vindi- ja Linnupesa Lasteaedade orienteerumisõhtu

Kolmapäeval, 14.septembril toimus üle-euroopalise spordinädala raames laste ja lastevanemate orienteerumisõhtu koostöös Tallinna Tihase lasteaia, Tallinna Vindi lasteaia ja Tallinna Linnupesa lasteaiaga.

10.-18. septembril tähistatakse teistkordselt üle-euroopalist spordinädalat. Spordinädala eesmärgiks on tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust.

Spordinädal 2016 tegevuste peamiseks sihtgrupiks Eestis on küll kooliealised noored, kuid liikumisharjumustekujundamine ning tervise ja heaolu tagamine algab juba koolieelses eas.

Saades innustust nädala kandvast ideest otsustasid kolm Kristiine linnaosa lasteaeda kutsuda lapsevanemaid koos lastega orienteeruma 14.septembril kl 16:00 – 18:00. Orienteerumise trajektoorid läbisid Tallinna Tihase lasteaia, Tallinna Vindi lasteaia ja Tallinna Linnupesa lasteaia õuealasid.

Igale orienteerujale anti lasteaiast kaasa orienteerumispass, kuhu saadi igast lasteaiast, mida külastati passi tempel. Iga lasteaia õuealal olid ka planeeritud tegevused: nt Tihase lasteaia õuealal said lapsed ja vanemad visata täpsust korvpallirõngasse ning kujundada õuealalt leitud loodusliku materjaliga oma lasteaia pilt.

Tallinna Tihase Lasteaia õueala külastas ürituse jooksul kokku üle 115 lapse koos vanemaga.

Rõõm liikumisest ja põnevad hetked naaberlasteaedade õuealal tegid sellest üritusest vahva elamuse!

Aitäh kõigile osalejatele!

Orienteerumisüritus-Tihase LA 09-16.jpg