06.03.2018

Tallinna Turud teatab Nõmme turu hoone nr 5 üürile andmisest

Tallinna Turud korraldas kirjaliku enampakkumise aadressil Tallinn, Turu plats 8 asuva Nõmme turu äriruumi kiosk nr 5 üürile andmiseks, kus parimaks pakkujaks osutus osaühing Rino Teenused.

Vaade turuhoonele turult

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 6. märtsi 2018 käskkirja nr 1-3/19 alusel annab Tallinna Turud kirjaliku enampakkumise võitjale osaühing Rino Teenused (registrikood 10900779) viieks aastaks üürile Turu plats 8 asuva Nõmme turu hoone nr 5 (enampakkumise väljakuulutamisel nimetatud müügikioskiks nr 5) järgmistel tingimustel:

  • üldpind 42,7 m2;
  • äriruumi kasutusotstarve – toiduainete jaekaubandus (välja arvatud alkohoolsed joogid);
  • äriruumi üürihind on 10,02 €/m2 kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;
  • üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;
  • äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest.

Tallinna Turud sõlmib osaühinguga Rino Teenused äriruumi üürilepingu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tüüpvormile ja tingimustele. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

1. üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma pakkumuses toodud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Ettemaksu saab kasutada tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2. äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi (äriruumi sisetööd tulenevalt äriruumi kasutusotstarbest tingitud erinõuetest) üksnes Tallinna Turgude direktoriga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

3. üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

4. äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

5. äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.