13.05.2022

Tallinna Turud teatab Tallinna linnakantsleri 20.04.2022 käskkirja nr T-29-1/22/36 tühistamisest

Tallinna linnakantsleri 13. mai 2022 käskkirjaga nr T-29-1/22/43 tunnistati kehtetuks Tallinna linnakantsleri 20.04.2022 käskkiri nr T-29-1/22/36 „Kirjaliku enampakkumise korraldamine Nõmme turu hoone nr 1 kasutusse andmiseks“ seoses vajadusega täpsustada enampakkumise tingimusi. 

Uudise rubriigid: