15.12.2017

Tallinna Turud teatab kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamisest

Tallinna Turgude direktori 14. detsembri 2017 käskkirjaga nr TT1-1/42 tunnistati Turu plats 8 asuva Nõmme turu müügikioski nr 5

üldpinnaga 42,7 m2 kasutusse andmiseks korraldatud kirjalik enampakkumine nurjunuks, kuna kirjalikule enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist.