20.04.2021

Tallinna Tuule Lasteaed 41

19. aprillil tähistas Tallinna Tuule Lasteaed 41. sünnipäeva.

Lasteaed avati 19. aprillil 1980. aastal 12- rühmalise lastepäevakoduna ja kandis nime Tallinna 152. Lastepäevakodu. Aastatel 1986-1994 töötasid lasteaias lisaks tavarühmadele kõneravirühmad logopeedilist abi vajavatele lastele. Aastatel 1986-1989 töötasid lasteaiasTallinna 13. Keskkooli 6-aastaste laste klassid. 1. septembril 1994 reorganiseeriti lasteaed ümber Lasnamäe Lasteaed-Algkooliks. Lasteaed-algkoolile andis lisaväärtust 1995-2020 aastatel töötanud kooliraamatukogu ja 1998. aastal sisse seatud arvutiklass. Aastatel 2006-2009 oli Lasnamäe Lasteaed-Algkool Tiigrihüppe koolituskeskuseks. 1. septembrist 2010 reorganiseeriti maja taas lasteaiaks. Seekord sai nimeks Tallinna Tuule Lasteaed, kes tegeleb põhjalikumalt keskkonnakasvatuse, laste aktiivse liikumise ja eesti keele õppetamisega muukeelsetele lastele.