26.04.2016

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilased osalesid Euroopa Parlamendis

Tallinna Ühisgümnaasiumi (TÜG) 11. a klass osales 21. aprillil 2016 Euroopa Parlamendi noorteprogrammis Euroscola. Euroopa Parlamendi hoones Strasbourgis (Prantsusmaal) tegid koostööd 460 koolinoort Euroopa Liidu 20 liikmesriigist.

Pääsemaks Euroopa Parlamenti tuli õpilastel osaleda Euroscola* konkursil videoga „Kuidas lahendada pagulaskriisi?“. Eesti konkursile saabus 36 videot. Euroopa Parlamendi infobüroo valis välja üheksa kooli, kes said sõita Strasbourgi. TÜG 11. a kassi õpilaste Paul Oskar Soe ja Karl Madis Sutteri tehtud video läbis konkursisõela edukalt. TÜG oli sel aastal projektis ainuke Tallinna kool, teised olid mujalt Eestist. TÜG õpilastega tegutsesid koos ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Lilian Niitsoo ja inglise keele õpetaja Kati Bakradze.

Euroscola päeva käigus said koolinoored läbi „mängida“ ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Töökeelteks oli inglise, saksa ja prantsuse keel. Hommikupoolikul tutvustasid Euroopa Parlamendi ametnikud neile parlamendi toimimist ning vastasid küsimustele. Üks õpilane igast koolist tutvustas oma kooli ja oma kodumaad. TÜG-d esindas Paul Oskar Soe.

Pärastlõunal jagunesid õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse, kuhu kaasati noori eri riikidest. Teemasid oli kokku kuus:

  • Kuidas soodustada säästvat arengut?
  • Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
  • Milline peaks olema Euroopa arengupoliitika?
  • Milline peaks olema Euroopa tulevik?
  • Mida peaks tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
  • Noorte tööhõive kui üks Euroopa tõsiseid probleeme.

Iga grupp („parlamendi komisjon“) töötas välja „seaduseelnõu“ ning tutvustas seda nn „täiskogu istungil“, hiljem vahetati arvamusi Euroopa prioriteetide üle. Töögrupid olid määranud enda hulgast spiikri ja protokollija. Peale istungjärgu läbimängimist toimus ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng. Euroscola päev lõppes Euroopa Liidu liikmesriikide lippude defileega ja Euroopa Liidu hümniga.

Videot saab vaadata YouTube’is 

* Euroscola on gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste 16-18-aastastele õpilastele mõeldud Euroopa Parlamendi noorteprogramm.

 

Lilian Niitsoo, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja

 

Uudise rubriigid: