07.10.2021

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) pakub ettevõtete töötajatele tasuta koolitusi

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt. Kiirusta sobivat koolitust valima, sest esimene koolitus algab juba 13. oktoobril 2021.

13. oktoober - 10. november Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

29. oktoober - 10. detsember, reedeti, kell 10-17.00

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

8. - 26. november Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" 

BFM loob ka kliendi vajadustest lähtuvalt erinevaid koolitusformaate. 

Allikas: TLÜ

Uudise rubriigid: