04.01.2021

Tallinna Ülikooli tänu

Tallinna Luha Lasteaia koostööpartner Tallinna Ülikool edastas meie Miksitajate rühma õpetaja Triinu Kustassoole tänukirja, milles tänati teda alushariduse pedagoogi eriala üliõpilase praktika juhendamise eest ajal, mil olukord riigis oli ja  on COVID-19 leviku tõttu keeruline. 
 
Tallinna Luha Lasteaed teeb kõik selleks, et meie pikaaegne mõlemale poolele kasutoov  koostöö jätkuks sama edukalt!