26.09.2017

Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool kutsub eesti gümnaasiumide venekeelseid õpilasi tasuta koolitusele

Koolis õpivad noored ilukõnet, tutvuvad rahvuslike kommete ja traditsioonidega, maitsevad vene rahvusroogi. Iga koolituse läbinud noor saab sertifikaadi, mis tõendab õppekava omandamist ning annab teatud eeliseid, näiteks sisseastumisel ülikooli, eriti filoloogiaerialadele. Kursus on õppuritele tasuta, kuid õppekohtade arv on piiratud.

Koolitus on eriti kasulik eesti gümnaasiumide (8.12. klasside) õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel.

Vene kultuuri kursuse raames viib kool oma õpilasi ekskursioonidele, külastades kuulsaid muuseume, pühamuid ja kunstigaleriisid. Põnevaid tunde viivad läbi Eesti tuntud kultuuritegelased. Erinevatel aegadel on koolis loenguid pidanud Kadrioru Kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre, Tallinna Ülikooli Kunstiinstituudi direktor Orest Kormašov, kunstiteadlane Jüri Kuuskemaa ja Vene Teatri näitleja Tatjana Manevskaja.

Koolijuht Roman Ljagu sõnul ootab noori palju huvitavaid üritusi. „Õppeaasta jooksul organiseeritakse õpilastele kaks väljasõitu. Sõidetakse Lääne-Virumaale, õppereisi sihtpunkt on Kiltsi loss. Aastail 1816-1846 kuulus Kiltsi loss meresõitjale Adam Johann von Krusensternile. Tema juhtimisele teostus esimene Vene ümbermaailmareis (1803-1806). Narva sõidu raames õpilased käivad Toila-Oru pargis (teema „Oru park, mille rajas vene kaupmees Jelissejev“), samuti saavad teada paljudest vene kultuuritegelastest, kes puhkasid Narva-Jõesuu kuurordis (teema „Eestimaa ja tuntud vene kultuuritegelased“),“ selgitas Roman Ljagu.

Lisaks muule on õppekavas ka selline aine nagu ilukõne (retoorika). Eesti õppekeelega koolis õppivate vene noorte jaoks on väga oluline säilitada ja arendada oskust suhelda ja väljendada ennast emakeeles. „Sellise õppekavaga ainet nagu meil pole üheski Eesti koolis. Ilukõnetunnis saavad õppurid arendada emakeelt, võisteldes omavahel erinevatel treeningutel. Siin nad kuulevad ilusat kõneviisi ning õpivad seda väärtustama,“ sõnas Ljagu. Koolis õpivad gümnasistid väljendama oma mõtteid selgelt ja veenvalt, treenivad häält ja diktsiooni, harjutavad kõnetempot ja -intonatsiooni, kehakeelt ja avaliku esinemise oskust ning seeläbi saavad lahti hirmudest, mis võivad tekkida nii avaliku esinemise ajal kui ka klassis tahvli ees.

Õpe kestab üks aasta, tunnid toimuvad vanalinnas, Raekoja platsil teisipäeviti, õhtusel ajal.

Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakooli tegevust toetab Integratsiooni Sihtasutus EV Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest.

Lisainfot saab kooli veebilehelt ja meili teel ljagu.roman@gmail.com.