21.11.2017

Keelekümblusasutus 2017

Tallinna Vindi Lasteaeda tunnustati keelekümbluse kvaliteediauhinnaga

2. ja 3. novembril 2017 toimus Tartus keelekümbluskonverents teemal „Õppija areng ja õppimise käsitus“, kus anti üle riiklikud kvaliteediauhinnad „Keelekümblusasutus 2017“. Tänu lasteaia tublile naiskonnale pälvis kõrge tunnustuse meie lasteaed  juba teist korda.

DSC02538.JPG

naiskond_2017.jpg

Tallinna Vindi Lasteaed sai keelekümbluse kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2017“

Tallinna Vindi Lasteaed on Keelekümblusprogrammi pilootlasteaed alates aastast 2003. Keelekümblusmetoodika on Tallinna Vindi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse lahutamatu osa, programm on hästi juhitud ja annab häid tulemusi. Lasteaed alustas ühe rühmaga, peagi lisandus teine rühm ning tänaseks tegutseb lasteaias kaks varajast täielikku ja üks osalist keelekümbluse metoodikat kasutavat rühma. Tallinna Vindi Lasteaed järgib kindlalt keelekümbluse põhimõtteid ja eesmärke ning on saavutanud selles kõrge kvaliteedi ja ulatusliku mõju. Tagasiside lastevanematelt on positiivne. Kakskeelse majana toimub loomulik integratsioon igapäevaste tegevuste kaudu erinevate rahvuste vahel. Rikastav kakskeelsus on võimalik, sest lasteaed korraldab keeleõpet läbimõeldult ja sihipäraselt, hoides laste ja pedagoogide motivatsiooni ning kujundades ka lapsevanemate positiivsest suhtumist eesti keele ja kultuuriga tutvumisse.

Nonna Meltsas

Tallinna Vindi Lasteaia direktor