21.11.2017

Tallinna Vindi lasteaeda tunnustati keelekümbluse kvaliteediauhinnaga

Tallinna Vindi Lasteaed pälvis keelekümbluse riikliku kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2017“. Kõrge tunnustus omistati lasteaiale teist aastat järjest.

Keelekümbluse kvaliteediauhinnad anti üle 2. ja 3. novembril 2017 Tartus toimunud keelekümbluskonverentsil „Õppija areng ja õppimise käsitus“.

Tallinna Vindi Lasteaed on keelekümblusprogrammi pilootlasteaed alates aastast 2003. Keelekümblusmetoodika on Vindi lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse lahutamatu osa, programm on hästi juhitud ja annab häid tulemusi. Lasteaed alustas ühe rühmaga, peagi lisandus teine rühm ning tänaseks tegutseb lasteaias kaks varajast täielikku ja üks osalist keelekümbluse metoodikat kasutavat rühma.

Lasteaed järgib kindlalt keelekümbluse põhimõtteid ja eesmärke ning on saavutanud selles kõrge kvaliteedi ja ulatusliku mõju. Tagasiside lastevanematelt on positiivne. Kakskeelse majana toimub loomulik lõimumine igapäevaste tegevuste kaudu erinevate rahvuste vahel. Rikastav kakskeelsus on võimalik, sest lasteaed korraldab keeleõpet läbimõeldult ja sihipäraselt, hoides laste ja pedagoogide motivatsiooni ning kujundades ka lapsevanemate positiivsest suhtumist eesti keele ja kultuuriga tutvumisse.

Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaia direktor

Uudise rubriigid: