07.06.2021

Tallinna Vormsi Lasteaed on esimese rohelise lipu vääriliseks tunnistatud

Rohelise Kooliga on Eestis liitunud juba 170 haridusasutust, neist 110 on lasteaiad. Rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp” antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad.

2. juunil käis meie lasteaiale rohelist lippu üle andmas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Lasteaiale kingiti pesakast, raamat "Köögiviljade taaskasvatus", rukkilille seemned, pakendiringluse õpikoti (kus sees eri näidised materjalidest, mida pakenditest teha saab), sertifikaat, tänukaart ja Rohelise Kooli programmi patrooni Kersti Kaljulaidi tervituskaart.

4.juunil toimus Rohelise kooli võrgustiku lühikonverents ja rohelippude tunnustusüritus Laupa Põhikoolis   Zoom vahendusel. Sündmuse avas kõnega Rohelise kooli programmi Eesti patroon, EV president Kersti Kaljulaid.

Hindajad tõid välja, et Vormsi lasteaia taotlus oli sisukas ja põhjalik, tegevus on väga süsteemne ning meil on muljetavaldavalt palju erinevaid tegevusi. Esile tõsteti veel keskkonnaülevaatuse läbiviimist  ning seda, et olime jõudnud arvestava osani lastevanematest. Kõrgelt hinnati ka oma kogemuste jagamist teistega. 

Innustades noori täna, hoiame homset maailma!

Allikas: Tallinna Vormsi Lasteaed

Uudise rubriigid: