16.04.2021

Tallinna XXI Kool tähistab veteranipäeva

Tallinna XXI Kool oli üks esimesi koole, kus kohe pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist alustati abiturientide ettepanekul riigikaitseõpetusega.

Kooli traditsiooniliste isamaaliste ürituste hulka lisandub koostöös Küberväejuhatuse Staabi- ja sidepataljoniga alates käesolevast õppeaastast veteranipäev ja selle tähistamine.

Veteranipäeva algatusidee tuli kooli ürituskorraldustiimilt – isamaalisus on ka ju üks kooli põhiväärtustest.

Päeva tähistamise raames koguti palju uut, põnevat ja õpetlikku teavet ning igal etteastujal oli rääkida oma lugu.

Video (https://youtu.be/bPrDEd0MTrk) vahendusel saame teada, millest kõneles ja millise sõnumiga pöördus koolinoorte poole Staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin.

Suundanäitavatest kogemustest Mali ja Afganistani missioonidelt rääkis kooli riigikaitseõpetaja, missioonide veteran major Ivo Peets.

Sõna said ka Tallinna XXI Kooli vilistlased – tänased ajateenijad, kes rääkisid oma tööst Küberväejuhatuse IKT ja strateegilise kommunikatsiooni keskustes.

Meeleoluka muusikalise tervitusega esines Koolibänd (https://youtu.be/uF2fAVsoap0).

Ürituskorraldustiim tegi üleskutse, et õpilased koos peredega osaleksid sinilillejooksul (https://goandrun.eu/et/voistlused/72/sinilillejooks-2021) ning kannaksid auga sinilillemärki ning saaksid videote vahendusel osa sellest väärikast veteranipäeva tähistamisest Tallinna XXI Koolis.

Allikas: Tallinna XXI Kool

Uudise rubriigid: