31.01.2019

Tallinna aasta noor vabatahtlik – tunnustuskonkursi "Suured teod 2018" nominendid

Tallinna spordi- ja noorsooamet on juba neliteist aastat tunnustanud ning esile toonud silmapaistvaid tegusid ja tegijaid pealinna noorsootöös. Tänavusele konkursile laekus rekordarv nomimente – ühtekokku 66. Nende seas oli nii aasta noorsootöötaja tiitli kandidaate, vabatahtlikke, aktiivseid noorteühinguid ja palju tublisid noori.

Tutvustame siinkohal konkursi kategooria “Tallinna aasta noor vabatahtlik 2018” nominente. Kokku laekus sellesse kategooriasse 11 nominenti.


Esitatud nominendid:

Kaisa Palumets (17a)
Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlik

Kaisa on olnud Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnas abiks üle kahe aasta. Tänu Kaisa aktiivsusele ja ettevõtlikkusele on tänavu valminud ka noortele uus lugemisprogramm “Noorte lugemisväljakutse 2019”.

Kaisa on olnud iga tööprotsessi juures ja aidanud kujundada lugemisprogrammi lugemisväljakutseks ning otsinud välja sponsoreid. Ta on kirjutanud ka mõrvamüsteeriume, mis aitavad läbi viia ja mitmekesistada raamatukogutunde ning on alati nõu ja jõuga abiks.

Lisaks on Kaisa abiks erinevatel igapäevastel tegevustel (nt lugejate nõustamisel, riiulite korrastamisel, väljapanekute organiseerimisel, aardejahi ettevalmistamisel jne). Gümnaasiumiõpilasena on Kaisa panus suurem kui oodata julgeks.


Liisi Veldi (18a)
Tallinna spordi- ja noorsooameti vabatahtlik

Liisi aitas kaasa Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatava noortefestivali “Snelli tänavakultuurifestival 2018” planeerimisprotsessi – jagas oma mõtteid, millised võiksid olla üritusel läbiiidavad ja noortele huvipakkuvad töötoad jne. Lisaks oli ta ka üritusel ise kohapeal kaaskorraldajana abiks ning aitas üritust tehniliselt korraldada.

Ürituse eel oli aitas ta leida partnereid (nt toitlustusettevõtted jne), lisaks abistas ta festivali ajakavaga ja ürituse info levikul (plakatid, flaierid). Festivali päeval suunas ja juhendas, aitas üles seada plakateid, teeviitasid jne ning oli kogu korraldusmeeskonnale suureks toeks.

Liisi oli väga pühendunud ning andis endast kõik, et üritus tuleks just selline, mis kõigile meelde jääb.


Lise-Christelle Ester (21a)
Kristiine noortekeskuse vabatahtlik, Tallinna linna noortevolikogu liige

Christelle osales aktiivselt Kristiine noortekeskuse rahvusvahelise noortevahetuse projekti planeerimisel, kirjutamisel, elluviimisel ja ka järeltegevustes. Christelle korraldas koos teiste noortega 2017. aastal vaimse tervise teemalise projekti “Mis värvi on tunded ja mõtted?”, millest arenes edasi soov kirjutada ka üks rahvusvaheline noorteprojekt.

Koos Kristiine noortekeskuse noorsootöötajatega kirjutati valmis vaimse tervise teemaline projekt ning Christelle osales nii seda ettevalmistavat kohtumist korraldades kui ka projekti ellu viies, mille järgnes noortevahetuse korraldamine ning järeltegevused. Noortevahetusest kasvas välja sotsiaalkampaania “Minu lugu #filtritaga” koostöös MTÜ Peaasi ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisega. Kogu projektile pani punkti vestlusõhtu “Minu lugu #filtritaga”, mille korraldamises lõi kaasa ka Christelle ja jagas seal ka oma lugu.

Lisaks astus Christelle 2018. aasta sügisest Tallinna linna noortevolikogusse ning on lisaks olnud vabatahtlikuna abiks ka  Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatud vaimse tervise tervise teemalisel noorte inspiratsioonipäeval “Mul on suhted”.

Christelle on tubli ja aktiivne neiu, kes lisaks kooli ja töö kõrvalt leiab aega panustada noorsootöösse vabatahtlikuna, korraldades ja võttes osa erinevatest üritustest. Ta on oma vabatahtliku töö panusega eeskujuks kõigile noortele ja näitab, et ka vanemad noored on osa noorsootööst. Ta julgeb oma tegevusega puudutada raskemaid teemasid, nagu noorte vaimne tervis.


Triinu Jõgi (17a) ja Saskia Lii Bergmann (18a)
Tallinna keskkoolide väitlusklubi

Tallinna keskkoolide väitlusklubi on Triinu Jõgi ja Saskia Lii Bergmanni algatus. Alguse sai see sellest, et noored soovisid ise rohkem väidelda ja kuna Tallinnas on Tallinna Inglise Kolledži väitlusklubi ainuke, kes aktiivselt Eesti koolides väitlusmaastikust osa saab võtta, siis taheti rohkem kaasata teistegi koolide potentsiaalikaid õpilasi.

Klubi tegevustega alustati 2017. aasta sügisel koostöös väitleja Martin Küüsmaaga. Sellest ajast saati on väitlusklubi toimunud iganädalaselt, kust võtavad osa erinevate Tallinna kesk- ja põhikoolide õpilased.

Klubil oli liikmeid eelmise aasta jooksul kokku üle 40, aktiivseid kohalkäijaid umbes 15. Tänavu on aktiivsete liikmete arv kasvanud 30ni. Tallinna keskkoolide väitlusklubi on ka üks Eesti suurimaid – eelmisel aastal moodustasid klubi tiimid poole Eesti keskkoolide väitlusmaastikust ja sel aastal osaleti ka suurima Eesti klubina ühel rahvusvahelisel ülikoolide turniiril.

Saskia Lii ja Triinu tegelevad põhiliselt klubi organiseerimisega, Martin Küüsmaa on tavaliselt kohtunik ja aitab teemasid valida ja arutada.

Klubist alguse saanud erinevate koolide segatiimid võitsid nii sel kui ka eelmisel aastal algajate väitlusturniiri. Eelmisel aastal jõudsid kaks uut tiimi ka keskkoolide meistrivõistluste veerandfinaalidesse. Õpilased on ka ise palju kasu saanud väitluse õpetamisest ja vaitlemisest ja võlgnevad oma selleaastase keskkoolide meistrivõistluste I etapi koha ja Eesti meistrivõistluste finaali koha just Tallinna keskkoolide väitlusklubile.

Keskkoolide Väitlusklubi sai ka eelmisel aastal tunnustuse aasta väitlusalgatusena. Saskia Lii oli ka aasta linnakodaniku tiitli nominent.


Alvar Arrak (17a)
Mustamäe avatud noortekeskuse vabatahtlik (Mustamäe “Ellujääjate” programm)

Alvar on osalenud enamustel Mustamäe “Ellujääjate” programmi raames toimunud avalikel üritustel vabatahtliku, aktiivse osaleja, korraldaja, algataja, muusiku ning geniaalsete ideede genereerijana.

Lisaks sellele tegutseb Alvar ka Mustamäe avatud noortekeskuste üritustega ning haldab keskuse kodulehte. Iseloomult on ta väga abivalmis, kohusetundlik, aktiivne ning loov.


Hanna-Birgit Sinkel (15a)
Mustamäe avatud noortekeskuse vabatahtlik (Mustamäe “Ellujääjate” programm)

Hanna-Birgit on osalenud peaaegu kõikidel Mustamäe “Ellujääjate” programmi raames toimunud avalikel üritustel nii algataja, kaaskorraldaja, vabatahtliku, päevajuhi kui ka muusikuna.

Ta on imetlusväärselt aktiivne, innukas, hea huumorimeelega, musikaalne, tugeva esinemisnärvi ja vägeva improvisatsioonioskusega silmapaistev neiu, kes on alati abivalmis ja soovib panustada noortele suunatud üritustesse.


Liis Sepp (23a)
Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlik
(noorte vabatahtlike rühma juht, projekti "Ohutult läbi Tallinna" juht)

Liis Sepp on Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlik alates 2012. Aastast. Ta on noorte vabatahtlikke rühmajuht ning juhib projekti "Ohutult läbi Tallinna" (liiklusorienteerumismäng, mis on suunatud 10. klasside noortele).

Iga aastaga kogub Liisi algatatud liiklusprojekt populaarsust ning projektis osalevate meeskondade ning koostööpartnerite arv (Maanteeamet, PPA, autokoolid, raudteeohutus OLE jt) on kasvanud iga aastaga.

Liis viib läbi vestlusi lasteaedades ohutusteemadel, osaleb Tallinna linnaosade korraldatud teabepäevadel lasteaialastele (“Sina oskad seda”). Oskab näha enda kõrval nõrgemat, kes vajab abi ning koostöös teiste vabatahtlikutega (nii noortega kui ka eakatega) viib läbi üritusi nii lastele, eakatele kui ka erivajadustega inimestele. Liis osaleb ka laagrite korraldamisel lastele vähekindlustatud peredest. Ta on väga hea suhtleja nii noortega kui ka eakatega.


Veeda Kala (24a)
MTÜ Ökoskaudid juhatuse liige, Tallinnas skautide juhendaja ja ringijuht

Veeda on püsiva ja arenenud innukusega tegutsenud Ökoskautide ridades juba enam kui kümme aastat. Tema elu on toonud teda Tallinnasse ja tema tegevus Ökoskautide üksuses on olnud mitmekesine.

Veeda isiklik ja eeskujulik panus Ökoskautide Tallinna rühma arengusse, sh kõige enam Tallinna kesklinna skautide salga noorte arengusse, on olnud muljetavaldav. Ta on koos noortega rakendanud väga tulemuslikult skautide programmi. Oma panustatud aja ja praktilise tegevusega on temast välja kasvanud väljapaistev liider.


Mia Velga (14a)
Mähe vaba aja keskuse noorteaktiivi eestvedaja

Mähe vaba aja Keskuses toimus 2018. aasta suvel projekt "Elu Labor," kus üks osaleja oli ka Mia. Mia pälvis tunnustust projekti jooksul läbi selle, et ta juhtis silmapaistvalt erinevaid grupitegevusi ning pakkus välja innukalt uusi ideid.

Lisaks Mähe vaba aja keskuses toimunud ürituse “Noorteka öö” korraldamisele oli Mia ka noorteaktiivi eestvedaja ning peakorraldaja, samuti üks üks ürituse kohusetundlikest läbiviijatest.

Ta on vabatahtlike ühenduse Scult Estonia kaudu teinud vabatahlikku tööd, näiteks Viimsi Myfitness jooksul, üritusel “Ironman”, jooksul “Keila Madness” ja Kiikingu tuuris. Ta on ka oma klassis klassiõhtute peakorraldaja.

Kõik eelnev näitab noore suurt soovi olla aktiivne ning panustada oma eakaaslaste ellu. Selline aktiivne eluviis ja tahe ei ole omale just igale teisele noorele ning seetõttu ta silma paistabki.


Elvina Janson (26a)
Youth Club Active/ Spordiürituste Korraldamise Klubi

Elvina on väga suure kogemusega vabatahtlik, kes võtab alati aktiivselt osa paljudest muusika- ja spordiüritustest Tallinnas (nt SEB Maraton, SEB Maijooks, Pimedate Ööde filmifestival jne).

Ta on mitmekülgne inimene, kes jõuab nii õppida kui käia tööl, hobbidega tegeleda ja lisaks vabatahtlikuna tegutseda. Youth Club Active organisatsioonis võtab ta aktiivselt osa osa noortekohtumistest ja ka koolitustest rahvusvahelisel tasandil.

Uudise rubriigid: