27.09.2017

Tallinna abilinnapea Merike Martinson võttis raekojas vastu Euroopa Liidu Palveliikumise delegatsiooni

Täna, 27. septembril, võttis Tallinna abilinnapea Merike Martinson raekojas vastu Euroopa Liidu Palveliikumise 40-liikmelise delegatsiooni, mille liikmed on pärit 15st Euroopa riigist.

Delegatsiooni eesmärgiks on palvetada Euroopa Liidu eesistuja riigi Eesti eest. Liikumise liikmed külastavad iga poole aasta järel uut Euroopa Liidu eesistuja riiki, et palvetada kogu Euroopat puudutavate küsimuste eest.

Tänase palvejalutuskäigu raames külastati Raekojas ka Tallinna linnavalitsust. Abilinnapea Merike Martinson tervitas Palveliidu liikmeid ja ütles, et siin raekojas on linna valitsetud üle 600 aasta. Abilinnapea tutvustas Tallinna linna toimimispõhimõtteid, rääkis linnavalitsuse ja linnavolikogu tööst. Veidi pikemalt rääkis Martinson sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnast, mida ta on kureerinud pealinnas 12 aastat.

„Tallinna väljakutsed ei erine oluliselt teiste Euroopa linnade omadest. Ka meil rahvastik vananeb. Toetused moodustavad eelarvest kolmandiku, teenused ja sotsiaalasutuste haldamine kaks kolmandikku linna sotsiaalvaldkonna eelarvest. Puuetega inimeste arv kasvab, seetõttu on viimastel aastatel tähelepanu all just see ala“, ütles Martinson.

„Tallinna lähiaastate suurimaks väljakutseks on kindlasti Tallinna Haigla projekti edukas lõpuleviimine 2025 aastaks. Tallinna Haigla on väga keeruline ja kallis projekt, seetõttu loodame riigi ja Tallinna koostööle“, jätkas abilinnapea.

„Plaanis on veel luua Tallinna kesklinnas jalakäijatele mõeldud peatänav, tekiks avatus merele. Kohe avame Mustamäel uue tervisekeskuse ja järgmisel aastal vaba aja keskuse koos sauna ja ujulaga. Lähiaastatel valmib Mustamäe kiriku uus hoone. Oleme igal aastal kirikute renoveerimist toetanud. Sel aastal Kaarli kiriku orelit ja Nõmme kiriku renoveerimist“, ütles Martinson lõpetuseks.

Delegatsiooni liikmetel oli palju küsimusi Tallinna elu-olu kohta. Külalistele tehti raekojas ka ekskursioon.