07.04.2021

Pealinna abituriendid saavad eksamieelse koroonatesti teha oma koolis

Aprillis toimuvate riigieksamite eel saavad Tallinna abituriendid teha tasuta koroonatesti oma koolis – testimine toimub kolm päeva enne eksamit ja protseduuri viivad läbi kooliõed.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul lepiti kohtumisel pealinna koolijuhtidega kokku, et õpilased, kes koroonateste tegema tulevad, saavad seda teha oma koolis. „Testimine toimub kolm päeva enne eksamit ja protseduuri viivad läbi kooliõed,” märkis Belobrovtsev. „Meie koolid on selleks valmis. Esimesena, 19. aprillil, toimub eesti keele kirjalik riigieksam, mille sooritajate koroonatest tehakse 16. aprillil. Juba järgmise päeva pärastlõunaks on õpilastel testitulemus käes.“

Ühtlasi tunnustas abilinnapea kõiki pealinna koolides töötavaid medõdesid ühendavat SA Tallinna Koolitervishoidu, kellega koostöös hakatakse protseduuri läbi viima. „Kooliõdede pädevus tagab selle, et testid on tehtud õigesti ja tulemused on usaldusväärsed,” nentis Belobrovtsev. 

Kõik aprillis riigieksamite sooritajad saavad teha enne eksamit kurguloputusvedelikust võetava PCR koroonatesti, mis on testitava jaoks mugavam ja täpsem. Testimine korraldatakse koostöös Synlabiga ja protseduuri viivad läbi kooliõed. Proovi võtmist tuleb korraldada nii, et ruumi täituvus oleks 25%, siseruumides tuleb kanda maski ning järgida tuleb 2+2 reeglit.

Juhul, kui testi tulemus on positiivne, siis peavad õpilased jääma eneseisolatsiooni ning 19. aprillil nad eesti keele eksamit sooritada ei saa, kuid neile pakutakse võimalus sooritada lisaeksam, mis toimub maikuus.

Sama süsteem kehtib ka 21.-23. aprillil toimuva eesti keel teise keelena riigieksamil ja 24. aprillil toimuva inglise keele tasemeeksami puhul. Koroonatesti saavad eesti keel teise keelena riigieksami sooritajad teha 19. aprillil ja Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad 22. aprillil oma koolis.

Eksamite ja lisaeksamite toimumise ajad on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega, need on leitavad Riigi Teatajast aadressil www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

   

Uudise rubriigid: