06.02.2019

Tallinna bastionite vööndi pargid saavad valgustatud

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt osaleb Tallinna linn lihtpartnerina Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“, mille eesmärgiks on energiatõhusa linnavalgustuse propageerimine.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul koostatakse projekti raames Tallinna vanalinna bastionite vööndi parkide - Kanuti aia Hirvepargi, Lindamäe pargi, Toompargi, Tornide väljaku ja Margareeta aia - valgustuse planeeringud. „Näiteks Kanutiaia pargis on kavas valgustuse rekonstrueerimine, mille käigus asendatakse 48 valgustit LED valgustitega,“ lisas Klandorf. 

LUCIA projekt aitab kaasa innovaatiliste, energiatõhusate valgustuslahenduste kasutamisele viies pilootpunktis (Hamburgis, Tallinnas, Porvoos, Jurmalas ja DOLL-i laboris (Albertslund, Taani)), kuhu paigaldatakse energiasäästlikud valguslahendused.

Läänemere piirkonna linnavalgustuse projektide keskmes peab olema jätkusuutlike, turvaliste ja meeldivate linnaruumide tagamine pimedal talveajal. Mõistega "linnavalgustus" tähistatakse nii tänavavalgustust kui ka kaunistusvalgustust ja sellega seotud infrastruktuuri. Linnavalgustus moodustab  olulise osa linna energiatarbimisest. 70% energiatarbimistest on koondunud linnapiirkondadesse, 60% sellest seostub linnavalgustusega. LED-valgustuslahenduste kasutuselevõtmisega on võimalik saavutada valgustite asendamise ja hämardamisfunktsiooni kasutades energiasäästu kuni 50% võrreldes olemasolevate lahendustega. LUCIA projekt aitab teadvustada säästupotentsiaali, pakkudes avalikule sektorile põhjalikku teadmist energiatarbimise olukorra kohta.

 

Projekti Tallinna poolne omafinantseeringu summa on 29 054 eurot. Projekti hoidjaks määratakse Tallinna Kommunaalamet ja ameti juhataja volitatakse Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

 

Uudise rubriigid: