11.03.2016

Tallinna esindus osales TEACH-projekti kohtumisel Rootsis

2.–5. veebruaril 2016 kohtusid Rootsis, Mölndali linnas Erasmus+ projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine haridusasutustes – TEACH“ osapooled, esindatud oli ka Tallinn.

Kohtumisel osalesid Genti linna nõustamiskeskuse (Belgia), Mölndali haridusameti (Rootsi), Granada ülikooli (Hispaania) ning Tallinna Haridusameti ja haridusasutuste esindajad. Tallinna delegatsiooni kuulusid Heili Vast Tallinna Muinasjutu Lasteaiast, Natalja Vergun ja Katrin Irlis Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumist ning Piret Lind Tallinna Haridusametist. Kõik osalejad tutvustasid oma riigi haridusasutuste töötajatele korraldatud koolitusi ning neil osalenute tagasisidet, järgnesid arutelud samadel teemadel.

Koolitajad rääkisid projektikohtumisel erinevatest teooriatest, mis toetavad õpetajaid kaasava hariduse rakendamisel ning sobivate õppimisvõimaluste pakkumisel kõigile lastele. Teooriatega kursisolek inspireerib projektipartnereid ning aitab neil kavandada edasisi samme oma riigi hariduse valdkonnas.  

Rootsi tutvustas oma ettekandes vastastikuse õppimise mõistet ehk kuidas aidata üksteist aitama nii õpilasi kui ka õpetajaid. Samuti rääkisid nad lastele/õpilastele tagasiside andmise olulisusest õppimisel. Kõlama jäi Ross Greene loosung „Kids do well if they can” (Lapsed teevad hästi, kui nad saavad), mitte „Kids do well if they wanna” (Lapsed teevad hästi, kui nad tahavad). See filosoofia eeldab, et kui laps saab hästi teha, siis ta ka teeb hästi. Kui ta hästi ei tee, võib olla põhjuseks vajalike oskuste puudumine.   

Belgia ettekanne puudutas samuti teooriaid, mis toetavad tagasiside andmist õppimise kohta, kuid suurema rõhu panid nad hoopis nn „edasiside” andmisele. Käsitleti õpetamisviisi, mille kohaselt õpilastele tehakse teadmiste test enne uue teema õpetamist, mitte pärast teema läbimist. Nii saab õpetaja selge ülevaate laste teadmistest juba enne uue teemaga alustamist. Samuti rõhutasid nad oma ettekandes õppimise nähtavaks tegemise vajadust ning et õpilastel oleks vaja näha ennast läbi õpetaja silmade.   

Hispaania ettekandes rõhutati, et suurendada tuleb positiivset ning vähendada negatiivset tagasisidet. Samuti pidasid hispaanlased oluliseks klassi või rühmaruumi mikrokliimat, selgeid reegleid grupis ning lastevanemate kaasatust õppeprotsessi.

Eesti keskendus õpetaja oskusele analüüsida oma tegevusi ning õpetamisstiili ja sellega seotud põhimõtteid. Koostöös Tallinna Ülikooli koolitajate Kaia Kösteri ja Katrin Poom-Valickisega jagati projektilinnade pedagoogidele teadmisi, mis aitavad neil mõista laste/õpilaste vajadusi kompetentsuse, autonoomia ning seotuse järele.

Mölndali visiidi ajal külastati ka Skolförvaltningen kooli, kes osaleb samuti TEACH-projektis  ja on edukas uuenduste rakendaja oma piirkonnas. Koolis sai vaadata 5. klassi matemaatikatundi, kus õpetaja ja õpilased kasutasid kaasaaegseid IT-vahendeid ning õpetaja rakendas õpilaste kaasamiseks erinevaid grupitöö metoodikaid.

Peale kogemuste vahetamist leppisid koostööpartnerid kokku projekti järgmised tegevused, tähtajad ja vastutajad. Kõik projektis osalevad haridusasutused koostavad omapoolsed metoodilised materjalid, mis tõendavad, kuidas kaasava hariduse põhimõttest lähtuvalt saab teooriapõhiseid teadmisi rakendada partnerharidusasutustes.

TEACH-projektis (Translating and implementing Evidence based theory and Assessment into the Classroom practice to Heighten education for all) osaleb Tallinna Haridusamet koos kolme lasteaia ja kolme kooliga septembrist 2014 augustini 2016.

 

 

Uudise rubriigid: