30.12.2021

Tallinna ettevõtluskeskuse aasta numbrites

Hea ettevõtja ja ettevõtlushuviline! Möödunud 2021. aastat võiks kirjeldada kriisist taastumise suunas liikumise aastana, seda eelkõige kõrge majanduskasvu ja hõive paranemise valguses.

Tööturg on aktiivne ning nõudlus toodete ja teenuste järgi püsib suur. Kriisi tulemusena on majanduse struktuur muutunud ning uue tõuke on saanud ärimudelite kohandamine vastavalt turu olukorrale ja nõudlusele. Üha suuremat tähtsust on omandamas uuendusmeelsus ja -valmidus, ressursisäästlik tegevus ning äriprotsesside digitaliseerimine.  

Tallinna Strateegiakeskuse all tegutsev linna ettevõtlusteenistus (endine Tallinna Ettevõtlusamet) on ühendstruktuuris läbinud oma esimese tegevusaasta.

Millega toetas Tallinna ettevõtluskeskus 2021. aastal ettevõtlikkust ja väikeettevõtete arengut?

 • nõustasime ettevõtluskeskuse poole pöördujaid enam kui 1300 korral;
 • teostasime eelhinnanguid enam kui 80 äriplaanile, mis võimaldas uutel ettevõtetel analüüsida oma äriideed ning kandideerida ettevõtlusega alustamise toetusele;
 • menetlesime ligi 200 ettevõtlustoetuse taotlust, millest 2/3 sai rahastuse. Neljast ettevõtjatele suunatud toetusmeetmest omasid aktuaalsusest tulenevalt suuremat osakaalu digilahenduste rakendamiseks antav toetus ja ettevõttes praktikantide juhendamiseks eraldatav toetus. Nii kohalikud kui rahvusvahelised messid jäid ka tänavu suuremas osas toimumata, mistõttu müügi edendamise toetusi sai pakkuda väheses mahus;
 • korraldasime koostöös Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Kaubandus-Tööstuskojaga kokku 2800 osalejale 40 veebinari ja ettevõtlusakadeemiat ettevõtjale vajalikel teemadel;
 • toetasime 30 ettevõtlusalast mittetulunduslikku projekti, mille tegevused on suunatud ettevõtete konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmisele,  ettevõtete koostöö arendamisele haridus- ja teadusasutustega ning Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamisele;
 • panustasime läbi erinevate ettevõtluskonkursside (Ajujaht, Prototron, STARTERtallinn, ESA BIC) rahaliselt 10 uue ärimudeli käivitamisse;
 • jätkasime koostöös Tehnopoliga Tallinna innovatsioonifondi targa linna lahenduste pilootprojektidega, mille raames said 4 ettevõtet koos rahalise toetusega võimaluse linnakeskkonnas oma uuenduslikku toodet või teenust testida;
 • liikusime iga-aastaste ettevõtluskonverentsidega (MELT innovatsioonifoorum ja Tallinna Ettevõtluspäev) hübriidformaadile, mis võimaldas innovatsiooni edendamisele suunatud foorumist saada osa ligi 1900 inimesel ning muutuste lainest inspireeritud ettevõtluspäeva programmist võtta osa enam kui 2000 ettevõtlushuvilisel;
 • tunnustasime traditsiooniliselt ka 2021. aasta tublimaid ettevõtteid arendusprojekti, koostööprojekti, särav startija, turismiteo, töökohtade looja, tulevikulahenduse ja ökouuenduse kategoorias ning andsime välja auhinnad parimatele tänavustele rakenduslikele teadustöödele;
 • andsime sisendit Tallinna ettevõtjatele suunatud abimeetmete pakettide jätkamisse kui ka tööotsijatele suunatud info paremasse levikusse ning oleme ette valmistamas uut võimalikku meedet ka vanalinna ettevõtluse taaselustamiseks;
 • tõstsime Tallinna kui targa linna rahvusvahelist kuvandit läbi Tallinnovation brändi, mille kaudu tutvustame pealinna ettevõtlust ning uuendusmeelseid ettevõtjaid nii oktoobris alanud maailmanäitusel Dubai EXPO kui 2022. aastal rahvusvahelisel targa linna arendustele suunatud messil MIPIM.  

Tulgu 2022. aasta kõigile tulemuslikum, edukam ning optimistlikum. Jäägem ettevõtlikuks!

 

Jaanus Vahesalu
ettevõtluskeskuse juht
Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus

www.tallinn.ee/ettevotjale

www.facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

 Tallinna ettevõtluskeskus.jpg

Uudise rubriigid: