07.01.2021

Tallinna ettevõtluskeskuse tagasivaade 2020. aastale

Möödunud 2020. aasta jäi meelde eelkõige muutuste ja muudatuste aastana, tuues kaasa nii negatiivset kui positiivset. Nö miinuspoolele võib kanda ülemaailmse pandeemiaga seotud tervise- ja majanduskriisi, mille mõjud ettevõtlusele ja tööturule jäävad meid saatma tõenäoliselt veel mõnda aega. Samas on igas olukorras nii võitjaid kui kaotajaid ning ka kaotused võivad anda tõuke uuteks algatusteks või muutusteks.

Ka Tallinna Ettevõtlusameti jaoks tõi möödunud aasta kaasa suurema muutuse. Pärast 20 tegevusaastat eraldiseisva ametina jätkatakse tegevust linna ettevõtlusteenistusena uue vast loodud ühendstruktuuri, Tallinna Strateegiakeskuse koosseisus. Senine ettevõtluse arendamise osakond kannab uues organisatsioonis Ettevõtluskeskuse nime. Arvestades tegevuste ja teenuste sisu, on uus nimi loodetavasti lihtsamini arusaadav kõigile ettevõtlushuvilistele, kes nõu ja tuge vajavad.

Millega toetas ettevõtluse arendamise osakond 2020. aastal ettevõtlikkust ja väikeettevõtete arengut?

  • nõustasime ettevõtteid üle 1500 korra kogumahus 780 tundi;
  • menetlesime üle 150 ettevõtlustoetuse taotluse, millest 50% sai rahastatud. Toetustest värskeim, väikeettevõtja digilahenduste toetus, käivitus II poolaastal ehk hetkel, mil digitaliseerimise teema omandas uue tähenduse piirangute valguses.
  • korraldasime 20 koolitust, akadeemiat ja veebinari kokku 2250 osalejale;
  • toetasime 30 ettevõtlusalast mittetulunduslikku projekti;
  • panustasime läbi erinevate ettevõtluskonkursside (Ajujaht, Prototron, STARTERtallinn, ESA BIC) rahaliselt 13 uue ärimudeli käivitamisse;
  • lansseerisime koostöös Tehnopoliga Tallinna innovatsioonifondi, mille raames testitakse linnakeskkonnas ettevõtete poolt 5 uuenduslikku lahendust;
  • käivitasime koostöös ITL-ga 8-osalise veebipõhise digitaliseerimiskursuste sarja;
  • viisime iga-aastase Tallinna Ettevõtluspäeva esmakordselt läbi online-TV formaadis, mille tänavune fookusteema oli Re:start ning mille saateid vaatas ligi 2500 inimest. Tunnustasime traditsiooniliselt ka 2020. aasta tublimaid ettevõtteid erinevates kategooriates;
  • andsime sisendit Tallinna ettevõtjatele suunatud abimeetmete pakettide koostamisse kui ka tööotsijatele suunatud teavituskampaania läbiviimisesse;
  • tõstsime Tallinna kui targa linna rahvusvahelist kuvandit läbi Tallinnovation brändi loomise, tuleviku linna professuuri käivitamise ning Tallinna esitluskeskuse avamise, mille krooniks pälvis Tallinn 2020. aasta maailma intelligentsema kogukonna (ICF) tiitli.

Tulgu 2021. aasta kõigile tulemuslikum, edukam ning optimistlikum. Jääge ettevõtlikuks!

Jaanus Vahesalu
Tallinn ettevõtluskeskuse juht
Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus

www.tallinn.ee/ettevotjale
www.facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

Uudise rubriigid: