08.07.2021

Tallinna finantsdirektor lahkub ametist

Linnavalitsus rahuldas neljapäeval linna finantsdirektor Katrin Kendra avalduse teenistusest lahkumiseks 31. augustist 2021.

 „Tänan Katrin Kendrat Tallinna finantshalduse arendamise, tõhusa finantsorganisatsiooni loomise ja selle eest, et Katrin on olnud Tallinna rahakoti vastutustundlik hoidja ligi kakskümmend aastat. Mul on hea meel ka selle üle, et Katrin Kendra nõustus käesoleva aasta lõpuni oma nõuga veel linnale abiks olema. Soovime Katrin Kendrale edaspidiseks palju edu ja väärikaid väljakutseid,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Katrin Kendra sõnul on Tallinna linnavalitsuse juhtimisstruktuuri uuendamise käigus muutunud nii linna finantsteenistuse funktsioonid kui ka linna finantsdirektori roll. „Nende muutuste valguses on 20-aastase pidevaid väljakutseid pakkuva teenistuse järel just paras aeg edasi liikuda, andes ühest küljest endale võimaluse end mujal proovile panna kui ka võimaluse uutele tegijatele linna finantshalduskorralduses uusi väljakutseid ellu viia,“ ütles Katrin Kendra. „Oma teenistuse aja jooksul olen üles ehitanud linna finantsorganisatsiooni, viinud ellu linna raamatupidamise tsentraliseerimise kui ka kujundanud ja arendanud linna finantshalduse korraldust ja tööprotsesse. Minu teenistuse aega jäi ka 2009. aasta majanduskriis, mille suutsime edukalt üle elada ja sellest ka õppust võtta linna finantshalduskorralduse edasisel kujundamisel. Nii ongi mul hea meel tõdeda, et lahkun ajal mil linna finantstulemused on läbi aegade parimad, 2020. aasta lõpetas linn läbi aegade suurima positiivse tulemiga, linna võlakoormus on läbi aegade madalaim ning linna jooksev likviidsuspositsioon läbi aegade kõrgeim. See on hea positsioon teatepulga üleandmiseks.“

Katrin Kendra on Tallinna finantsteenistuses töötanud 20 aastat, nendest viimased 15 aastat finantsdirektorina. Katrin Kendrale on 2012. aastal omistatud ka  linna teenetemärk, tunnustades teda märkimisväärse panuse eest Tallinna linna finantstõhususe tagamisel ja tulemusliku töö eest linna finantshalduse korrastamisel. Tallinna linna kõrgetasemelist finantshalduse korraldust on korduvalt ära märkinud ka nii linna audiitorid kui reitinguagentuurid.

Katrin Kendra saab lahkumisel hüvitist kuue kuupalga ulatuses.

Tallinna finantsdirektori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

Uudise rubriigid: