16.09.2021

Tallinna foorivõrk on täielikult ajakohastatud

Viimast hõõglambiga valgusfoori väljavahetamisega jõudis lõpule Tallinna foorivõrgu täielik üleminek LED tehnoloogiale. Uuendamise viimases etapis on loodussäästlikuma ja parema nähtavusega LED-valgusfooridega asendatud 1272 hõõglambiga valgusfoori.

Abilinnapea Novikov rääkis, et valgusfooride ajakohastamise tulemusel paranes oluliselt nii liiklusohutus kui ka foorivõrgu energiatõhusus. „Kuigi kõik hõõglambiga valgusfoorid ei olnud amortiseerunud, otsustasime vahetada kõik vananenud tehnoloogiaga valgusfoorid välja ühekorraga, kuna LED-foorid tagavad nii parema nähtavuse liiklejale kui ka energiasäästu. Elektritarbimise osas on uute fooride puhul kokkuhoitav kulu ligi kolmekordne, seda enam et elektrihind on hetkel kerkinud enneolematult kõrgele. Kindlasti annab valgusfooride ajakohastamine oma panuse ka Tallinna kui 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna jätkusuutlikele eesmärkidele,“ sõnas Novikov. 

Tallinnas on tänaseks välja vahetatud kõik siiani töötanud amortiseerunud hõõglambiga valgusfoorid ning selle tulemusel paranes nii fooritulede nähtavus kui liiklusohutus. Kuna LED-foorid on õhemas korpuses ja lühemate kinnituskäppadega, võimaldab see fooripäid paigaldada postile lähemale ja seeläbi väheneb oht nende vigastusteks rasketehnika poolt.

Üleminek LED-fooripeadele on toimunud kasvavas tempos juba 20 aastat. Viimase hankega vahetati viimased 1272 amortiseerunud hõõglampidega ja 12-voldiste trafodega foori, mis moodustasid viiendiku kõikidest Tallinna fooridest. LED-fooride kasutuselevõtt on vähendanud foorivõrgu elektritarbimist ligikaudu kolm korda.

Enamik kasutusest eemaldatud fooridest utiliseeritakse sama hanke raames, kuid soovi korral saavad Tallinna lasteaiad võimaluse kasutada töökorras valgusfoore liiklusõppe läbiviimiseks.

2021. aastal lõpule viidud üleminek LED-valgusfooridele läks linnale maksma 393 153 eurot.

Uudise rubriigid: