13.03.2020

Tallinna hallatavad spordiasutused on suletud

Vabariigi Valitsuse poolt välja antud korralduse alusel suletakse alates 13. märtsist Tallinna linnale kuuluvad spordiasutused.

Esialgse kava kohaselt püsivad asutused suletuna kaks nädalat. Jooksvalt otsustatakse, kas piirangut on vaja pikendada või mitte. See tähendab, et tavapärast sporditegevust (laste, noorte ja täiskasvanute) sel ajal spordikeskustes ei toimu. 
Noorte treeningtegevust korraldavad spordiklubid kaugjuhendamise ja individuaalkavade alusel.

Sporditegevuse toetuse tingimusi ei muudeta, toetuse eraldamine eriolukorra perioodil jätkub!

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet palub käituda vastavalt kehtestatud eriolukorrale, jälgida oma tervislikku seisundit ning tutvuda terviseameti juhistega.

Infot linna tegevuse kohta koronaviiruse leviku tõkestamiseks ja uut infot leiad Tallinna koduleheküljelt https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine.

Uudise rubriigid: