30.06.2016

Tallinna haridusdelegatsioon osales TEACH-projekti lõpukonverentsil Hispaanias

9.–10. juunil 2016 osales Tallinna haridusdelegatsioon Hispaania Kuningriigi Granada linnas Erasmus+ projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine haridusasutustes – TEACH“ lõpukonverentsil „Teaduspõhine haridus“.

TEACH-projektis* eesmärk on hariduse kvaliteedi ja hindamise arendamine tõenduspõhise praktika rakendamise ning optimaalsete õppimisvõimaluste pakkumise kaudu kõigile, sh erivajadustega lastele. Tallinna Haridusamet osaleb projektis koos kolme lasteaia ja kolme kooliga septembrist 2014 augustini 2016.

Konverentsil „Teaduspõhine haridus“ tegi iga partnerorganisatsioon ettekande, milles jagas oma kogemusi teaduspõhiste teooriate põhjal. Ettekanded otsisid vastuseid küsimustele, kuidas edukalt õpetada lapsi hariduslikust erivajadusest tulenevalt ning kuidas rakenduvad tõenduspõhised õpetamise strateegiad klassiruumis, et anda parim haridus igale lapsele.

Tallinna esinduse ettekandes jagasid oma praktilisi kogemusi projektis osalenud Tallinna Päikesejänku Lasteaia õpetaja Pille Kirsi, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja Raivo Kelp ning Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor Natalja Vergun ja õppealajuhataja Svetlana Butkovskaja.

Lisaks sai kuulata veel mitut teemakohast ettekannet eri riikide haridusspetsialistidelt.

Väga huvitav oli kuulajatele Belgia hariduskeskuse esindaja Jan Coppietersi ettekanne „Efektiivne tagasiside. Õppimise eesmärkide ja konteksti olulisus tagasiside andmiseks“, kus vaadeldi, kuidas õpetaja uskumised mõjutavad õpetamist. Tihti tehakse koolis asju, millel on küll suur efekt, kuid puudub mõte. Kas õpetaja usub, et ta saab midagi muuta? Lapsele tuleb anda võimalus leida ise lahendused, kuidas asju teha – kergem on ju õpetajal ette näidata. Õpetaja peab suutma ettepoole vaadata ja teadma, kuidas lapsed saavutaksid eesmärgi. Tal tuleb luua klassis turvaline õhkkond, kus lapsed ei kardaks teha vigu ning julgeksid küsida. Eriti tähtis on tagasiside madala enesehinnanguga lapsele. Hindamisel on õpetajal oluline välja selgitada, kas laps teab, mida üldse hinnatakse. Ainult numbriline tagasiside ei tööta, positiivne ja negatiivne tagasiside peab olema tasakaalus.  

Per Skoglund Rootsi erivajadustega laste hariduskeskusest keskendus oma ettekandes „Mis mõjutab õppimist ja millised on tõenduspõhise õpetamise strateegiad“ arutelule kuidas korraldada õpetamist nii, et see tagaks õpilase edu ja arengu. Ohuks on õpetajate standardiseeritud ja lihtsustatud võtted. Väga palju loeb õpetamisprotsessis „täiusliku õpetaja soov“. Kui me ei suuda näha lapse sisse, ei suuda me teda ka mõista.

Kavas olid ka ettekanded teemadel „Kuidas õpilased õpivad ja kuidas teha õppimine klassiruumis nähtavaks“, „Kuidas saame stimuleerida õppimise protsessi“ ja „Õppimise potentsiaali hindamine“.

Tallinnast osalevad projektis Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Päikesejänku Lasteaed, Tallinna Muinasjutu Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Päikene.

Granada konverentsil osalesid ka Erasmus+ õpirände projektis „Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/rühmas“ osalevate Tallinna Lasteaia Nõmmekannike, Tallinna Kadaka Lasteaia, Lasteaia Pääsupesa, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooli esindajad.

* Translating and implementing Evidence based theory and Assessment into the Classroom practice to Heighten education for all

 

Allikas: Piret Lind, Tallinna Haridusamet

 

Uudise rubriigid: