26.08.2016

Tallinna haridustöötajad saavad septembrist palgatõusu

Tallinna Linnavolikogu otsustas 25. augusti 2016 istungil tõsta linnaeelarvest palka saavate haridustöötajate töötasusid.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab palgatõus 4724 Tallinna haridustöötajat. „Lasteaia pedagoogide ja tugispetsialistide palk tõuseb 1. septembrist 900 eurolt 958 eurole ning õpetaja-metoodikul 922 eurolt 990 eurole. Õpetaja abide palk tõuseb 480 eurolt 510 eurole,“ ütles Kõlvart. „Linnaeelarvesse on selleks kavandatud 1 167 330 eurot.“

Kõlvart lisas, et mainitud summa on ette nähtud linna eelarvest palka saavate munitsipaallasteaedade, üldhariduskoolide, huvikoolide ja Tallinna Õpetajate Maja juhtide ning lasteaedade õpetajate ja õpetaja abide palgamäärade tõstmiseks.

Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku igal aastal. „Viimati tõusis lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk 2015. aasta oktoobris 12% võrra,“ ütles Kõlvart. „Detsembris tõusid ka huvikoolijuhtide ja -pedagoogide ning koolide tugispetsialistide palga alammäärad.“

Tallinn võrdsustas esmakordselt lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadega enne masu 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud siiani. „Kümne aasta eest oli pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot, nüüdseks on see tõusnud enam kui 500 euro võrra.

Eelnõu poolt hääletas 46 Tallinna Linnavolikogu liiget, vastu ega erapooletu ei olnud ükski volinik.

Riigieelarvest palka saavate pedagoogide palk tõusis 1. jaanuarist 2016.

 

 

Uudise rubriigid: