08.02.2019

Tallinna haridustöötajate palk tõusis jaanuarist 2019

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele tõstetakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärasid tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul peab linn väga oluliseks, et õpetajate töö oleks vääriliselt tasutud. „Soovime, et Tallinna koolid oleksid haridustöötajatele jätkuvalt atraktiivseks ja usaldusväärseks tööandjaks,“ tõdes Belobrovtsev. „Me usaldame oma lapsed igapäevaselt õpetajate hoolde ning loodame, et nad naasevad lasteaiast või koolist heatujulisena, täidetuna positiivsete emotsioonide ja uute teadmistega. Selle tulemuseni jõuab õpetaja, kes armastab lapsi ja on pühendunud oma tööle. Neid õpetajaid tuleb hoida ja väärtustada. Oluline on ka toetav õpikeskkond, mille loomisel on suur vastutus eeskätt direktoritel.“ 

17. jaanuaril 2019 arutasid Tallinna abilinnapea, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindaja, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse esindaja, Tallinna huvikoolijuhtide esindaja ning Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esimees Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärasid ja leppisid Tallinna 2019. aasta eelarvest lähtudes need kokku. Linnavalitsuse määruse kohaselt tõusevad haridustöötajate palgad järgmiselt. 

Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja ning tugispetsialisti töötasu alammäär tõuseb 1250 eurole kuus. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse põhikoolis 130 eurot ja gümnaasiumis 100 eurot kuus.

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär tõuseb magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni korral 1250 eurole kuus. Teiste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on alates möödunud aasta septembris 1150 eurot kuus ning õpetaja abi töötasu on 610 eurot kuus.

Huvikooli õpetaja palga alammääraks on 1150 eurot kuus.

Kasvab ka üldhariduskooli direktori töötasu alammäär, mis on lähtuvalt õpilaste arvust 1800 kuni 2400 eurot kuus. Erikoolide (Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli jt) direktori töötasu alammäär tõuseb 2000 eurole kuus. Direktorite töötasu kaetakse riigieelarvest eraldatud haridustoetuse vahenditest. 

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019.

Foto on illustratiivne

Uudise rubriigid: