06.06.2017

Tallinna heakorrakuu sai Euroopa Liidu linnade parimate praktikate tunnuse

Euroopa Liidu programmi URBACT sekretariaadist teatati, et Tallinna heakorrakuu kampaaniale on omistatud ELi linnade parimate praktikate tiitel. 26 aastat järjest korraldatud heakorrakuu keskkonnakampaania sai üheks üle Euroopalise tunnustuse saanud 97 paremast praktikast.

Programmi URBACT žüriile laekus 270 taotlust 29 riigi 219 linnast. Nende hulgast valiti välja 97 parimat praktikat, sh Tallinna heakorrakuu. Žürii otsuses on märgitud, et heakorrakuu kampaania sobiks paljudele EL linnadele ja on neile lihtsalt rakendatav ning  kampaania tulemused on nähtavad. Žürii soovitus on korraldada kampaaniale sõltumatu hindamine, et täiustada parimat praktikat. Eriti kõrge hinnangu sai asjaolu, et heakorrakuu kampaania raames kaasatakse palju linnaelanikke ja nende ühendusi ning linnaasutusi, mis võiks olla inspireerivaks ka teistele linnadele.

Parima praktika tiitli üleandmine toimub URBACTi linnafestivali raames, mis toimub Tallinnas tänavu 3.-5. oktoobril.  Sel suvel alustab programmi URBACT sekretariaat teavituskampaaniat eesmärgiga tutvustada parimaid praktikaid üle Euroopa.

Euroopa Liidu programmi URBACT eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. Programmi veebileht http://urbact.eu/urbact-eesti

Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 1991. aastal. Heakorrakuu tunnuslause on „Lööme linna läikima!“.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu  ja vene keeles: http://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/