26.05.2021

Munitsipaalhuvikoolide õppetasud ei tõuse ka sel aastal

Soodustamaks laste osalemist huvihariduses ei tõsta Tallinn ka sel aastal munitsipaalhuvikoolide õppetasusid. Ühtlasi jätkab linn erahuvikoolide tegevuse toetamist.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn tagada, et lapsed jätkaksid huvitegevusega ega peaks pärast koroonakriisi majanduslikel põhjustel huvitegevusest eemale jääma. „Eriti oluline on huvitegevuses osalemine laste vaimse tervise taastamiseks peale pikka eemalolekut tavapärasest kontaktõppest,“ ütles Belobrovtsev. „Koroonaolukord ei ole tekitanud muret ja pingeid üksnes täiskasvanutele, vaid ka lastele ning hobidega tegelemine on stressi vähendamiseks väga vajalik. Samal põhjusel ei tõstnud linn huvikoolide õppetasusid ka eelmisel aastal, sest majandusliku olukorra tõttu ei tohiks lapsed huvitegevusest ilma jääda.“  

Belobrovtsev lisas, et kuigi Haridus- ja Teadusministeerium on andnud avalikkusele sõnumi, et üheks kokkuhoiukohaks riigieelarve tasakaalustamisel saab laste huviharidus, seisab linn selle eest, et see jätkuks täies mahus. „Linn ei pea õigeks – eriti praeguses olukorras – hoida kokku laste huvitegevuse arvelt. Seega kui riik ka vähendab kohalikele omavalitsustele makstava huvihariduse toetust 50% ulatuses, ei pea lapsevanemad ringide kadumise ja kulude suurenemise pärast muretsema – saamata jääva summa 640 000 eurot katab linn oma eelarvest. Kuid kutsume siiski valitsust oma plaani ümber vaatama ja leidma kokkuhoiuks teisi võimalusi kui lapsed,“ rääkis Belobrovtsev.

Tallinnas on kümme munitsipaalhuvikooli, sealhulgas kolm muusika- ja üks kunstikool, kus õpib kokku üle 8900 lapse ja noore vanuses 4-19 aastat. Lisaks veel Vanalinna Hariduskolleegiumi huvikoolid, kus käib 804 last. Rühmaõppe hinnad Tallinna ja Tallinnaga lepingus olevate kohalike omavalitsuse õpilastele on vahemikus 14 kuni 45 eurot kuus. Individuaalõppe hinnad on vahemikus 35 kuni 120 eurot kuus ning õppetasu väikerühmades (3-7 õpilast) on kuni 72 eurot kuus.

Möödunud aastal eriolukorra ajal linn lapsevanematele huvikooli teenuse arveid ei esitanud, kuna teenust ei olnud võimalik tegelikult pakkuda. Sellel aastal ei väljastatud lapsevanematele huvikoolide õppetasude arveid 1. märtsist kuni 30. aprillini. Muul ajal, kui huvikooli õpe oli või on viidud distantsile, saavad lapsevanemad õppetasust 50-protsendilise soodustuse.

Tallinn jätkab ka erahuvikoolide toetamist. Käesoleval aastal sai linnalt toetust 23 erahuvikooli kogumahus 175 000 eurot. Aastal 2020 sai toetust 20 erahuvikooli kogumahus 142 500 eurot.

   

Uudise rubriigid: