14.05.2020

Tallinna info seoses eriolukorraga

Tallinn leevendab eriolukorra piiranguid järk-järgult kolmes etapis. 11. mail alustatakse piirangute leevendamist õuetegevustest, 18. mail lisanduvad leevendused vahetult isikutevahelistele teenustele ja tegevustele ning 1. juunist taastab linn eakatele suunatud huvitegevused. Tallinna eriolukorrast väljumise detailne kava Linna töötajad ja teenistujad jätkavad linlaste teenindamist tavapärases rütmis. Eelistatud on kontaktivabad suhtluskanalid (e-kirjad, telefon, koduleht jne).

Kool

 • Tallinna koolides jätkub distantsõpe õppeaasta lõpuni. Alates 18. maist võib iga kool otsustada, kas viia läbi kontakttunde (kas üks-ühele või maksimaalselt viie õpilasega).
 • Tallinna gümnaasiumide vastuvõtueksamid viiakse läbi veebi vahendusel.
 • Kõigil Tallinna üldhariduskoolide, sh erakoolide õpilastel on võimalus kuni 3. juunini saada kord nädalas toidupakk nädala aja lõunasöökide valmistamiseks. Toidupaki soovist tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma kooli. Infot toidu kätte saamise kohta annavad koolid.
 • Koolistaadionid võib koolide otsusel avada 11. maist, kui kool suudab tagada ohutusnõuded (grupp maksimaalselt 10+1, distants 2 m)
    

Lasteaed

 • Lasteaiad on avatud, alates 11. maist avatakse vastavalt vajadusele täiendavaid rühmasid (6-8 last ühes rühmas).
 • Lastevanemad on Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust vabastatud 16. märtsist kuni 31. maini 2020.
 • Eralasteaia- ja lastehoiuteenust kasutavad pered saavad esitada taotluse toetuse saamiseks, toetust makstakse 31. maini 2020.
  • Eralasteaias käivate laste puhul tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.
  • Lastehoiuteenuse puhul tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnale.
     

Huvitegevus, noorteinfo

 • Tallinna munitsipaalhuvikoolides, kus jätkub distantsõpe ka pärast 18. maid, on teenuse saajad tasu maksmisest vabastatud. Kui 18. maist alustatakse kontakttundidega üks-ühele või õppetegevusega grupis kuni viis inimest, tasutakse teenuse eest vastavalt teenuse maksumusele.
 • Noortekeskused saavad alates 18. maist korraldada välitegevusi kas üks-ühele või kuni kümne-liikmelistes gruppidele. Siseruumides on lubatud vaid üks ühele tegevused. Seni on noorsootöötajad noorte jaoks kättesaadavad ja viivad tegevusi läbi sotsiaalmeedia vahendusel. Pakutavate võimaluste kohta loe Tallinna noorteinfo lehelt.
    

Raamatukogu

 • Tallinna Keskraamatukogu taasavab järk-järgult põhiteenused. Loe lisa
  • 11. maist on võimalik keskraamatukogusse kontaktivabalt raamatuid tagastada. 
  • 18. maist avatakse keskraamatukogu 11 filiaali. Selle ajani teenindatakse lugejaid e-kanalite vahendusel (vt uusi teenuseid). Kui e-kanaleid kasutada ei saa,, saab raamatuid laenutada pakiautomaadi kaudu. Põhjalikud näpunäited leiab raamatukogu kodulehelt (raamatute tellimine pakiautomaati).
 • Keskraamatukogu kutsub lasteaiarühmi ja klasse veebisildade kaudu külla. Õpetajatele ollakse abiks distantsõppe vaheldusrikkamaks muutmisel. Loe lisa 
 • Tööpäevadel kell 11-12 saavad eakad Skype vahendusel osaleda Tallinna Keskraamatukogu seenioride vestlusklubisLoe lisa 
      

Tervis

 • Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630. Hingamisraskuste või õhupuuduse korral helista 112.
 • Psühholoogiline kriisiabi:
  • Tallinna psühholoogilise kriisiabi nõustamistelefon 631 4300 on avatud iga päev kella 9.00- 19.00 kuni eriolukorra lõpuni. Nõustatakse nii eesti kui ka vene keeles. Loe lisa
  • Sotsiaalkindlstusameti ohvriabisüsteem pakub kõigile soovijatele psühhosotsiaalset kriisiabi (Lisainfo ja kontaktid)
 • Tallinna Vaimse Tervise Keskus alustab 11. mail rehabilitatsiooniteenuse erihoolekandeteenuste osutamist koha peal.
 • Eriolukorra tõttu saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed patsiendiportaalis digilugu.ee haiguslehe ise avada. Vt lisa Eesti Haigekassa kodulehelt
 • Õppevideo "Kuidas kasutada kaitsemaski õigesti"