13.06.2018

Tallinna infotehnoloogia direktori ametisse asub Martin Männil

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Martin Männil nimetamise linna infotehnoloogia direktori ametikohale.

Martin Männil lõpetas 2000. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse õppesuuna ja talle on antud sotsiaalteaduste bakalaureuse kraad. 2004. aastal lõpetas Männil Eesti Infotehnoloogia Kolledži IT süsteemide arenduse erialal ning käesoleval ajal õpib Tallinna Tehnikaülikoolis äriinfotehnoloogia magistriõppes.

Männil asus 2003. aasta septembris tööle Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse finantsmudeli juurutamise sektori analüütikuna, seejärel töötas ta finantsinfosüsteemide osakonna analüütikuna ning alates 1. septembrist 2008 töötab ta finantsinfosüsteemide osakonna juhatajana. Tema peamiseks ülesandeks on olnud linna finants- ja personalihalduse ning nendega seotud protsesside infotehnoloogiline tagamine. Selle ülesande täitmiseks on linnas loodud finants- ja personalihalduse infosüsteemid, mis on mitmete tunnuste poolest Tallinna linna või koguni Eesti riigi suurimad.

Männili vastutusalas olevad süsteemid katavad kogu linnaorganisatsiooni, st 270 linna asutust ja kümmekond äriühingut ja sihtasutust. Tema vastutada on nii kogu tarkvara elutsükkel oma väga erinevates aspektides kui ka osakonna juhtimine (sh mehitamine, eelarve, hangete läbiviimine, lepingute sõlmimine jms).

Martin Männil asub linna infotehnoloogia direktori ametikohale alates 9. juulist.

Linnavalitsuse otsus tulenes valikukomisjoni ja linnapea Taavi Aasa ettepanekust. Linna infotehnoloogia direktori ametikoha täitmiseks moodustati linnapea käskkirjaga valikukomisjon. Valikukomisjon tegi linnapea Taavi Aasale ettepaneku nimetada linna infotehnoloogia direktori ametikohale Martin Männil.

Linna direktor on linna valdkondliku teenistuse juht, kes sisulistes küsimustes allub linnapeale ja kelle ametikohale nimetamise küsimus vaadatakse linnapea ettepanekul läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab linna direktori ametisse linnasekretär.