30.12.2015

Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev

28. jaanuaril kell 13.00 - 16.15 toimub Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnas (Metalli 3, Tallinn) teabepäev tööandjatele.

Teabepäevale oodatakse töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna partnereid ja ettevõtteid, kes soovivad koostööd töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja töötukassa pakutavatest teenustest (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus, tööturukoolituse kulude hüvitamine tööandjale, noortegarantii, EURES, erivajadusega inimese teenused tööle rakendamisel).

Registreeruda saab veebivormil: teabepäevale registreerumine

Täiendav info telefonil 6 148 641

Allikas: Eesti Töötukassa