19.01.2017

Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev 26. jaanuaril 2017

Teabepäev toimub 26. jaanuaril kell 9.00 - 13.00.Töötukassa saalis aadressil Metalli tn 3 Tallinnas.

Teabepäeval räägitakse olukorrast tööjõuturul, tutvustatakse töötukassa teenuseid, mis pakuvad huvi tööandjatele (nt töövahendus, proovitöö, palgatoetus, tööpraktika, tööruumide ja -vahendite kohandamine, tööks vajalik abivahend) ning Maksu- ja Tolliameti esindaja Eha Kütt kõneleb maksusoodustustega seotud tööõiguse aspektidest. 

Vajalik on eelregistreerimine veebivormil

PÄEVAKAVA

 • 08.50 – 09.00      Kogunemine
 • 09.00 – 09.05      Tervitus
 • 09.05 – 09.20      Tööturu olukorra tutvustus
  (Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultant Illinor Siebold)
 • 09.20 – 11.45      Eesti Töötukassa teenused
  (tööandjate konsultandid Merle Haug ja llinor Siebold;  EURES nõustaja Kati Plukk)
 • 11.45 – 12.00      Paus
 • 12.00 – 12.45      Riiklikud soodustused tööandjale, sh erivajadustega töötajate ja töövõimetuspensionäridega seotud maksuaspektid
  (Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Eha Kütt)
 • 12.45 – 13.00      Kokkuvõte, tagasiside

Teabepäev vene keeles toimub 2. veebruaril 2017 Töötukassa saalis Metalli tn 3 Tallinnas.

Allikas: Töötukassa