28.10.2016

Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev

24. novembril 2016 Töötukassa Lilleküla büroo saalis aadressil Metalli 3, Tallinn.

Teabepäeval räägitakse olukorrast tööjõuturul, tutvustatakse töötukassa teenuseid, mis pakuvad huvi tööandjatele (nt töövahendus, proovitöö, palgatoetus, tööpraktika, tööruumide ja -vahendite kohandamine, tööks vajalik abivahend) ning valitud töövaldkonna teemal esineb kutsutud esineja riigiasutusest.

  • 08.50 – 09.00      Kogunemine
  • 09.00 – 09.05      Tervitus
  • 09.05 – 09.20      Tööturu olukorra tutvustus (Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultant Illinor Siebold)
  • 09.20 – 11.45      Eesti Töötukassa teenused (Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultandid Merle Haug ja Illinor Siebold; EURES nõustaja Kati Plukk)
  • 11.45 – 12.00      Paus
  • 12.00 – 12.45      Riiklikud soodustused tööandjale, sh erivajadustega töötajate ja töövõimetus-pensionäridega seotud maksuaspektid (Maksu- ja Tolliameti esindaja)
  • 12.45 – 13.00      Kokkuvõte, tagasiside

​Teabepäevale registreerumiseks täitke palun veebivorm: registreerumine teabepäevale