23.11.2020

Tallinna kaasav eelarve ootab linlastelt ideid

Kuni 6. detsembrini saavad kõik Tallinna elanikud esitada 2021. aasta Tallinna kaasavasse eelarvesse oma kogukonnale meelpäraseid ideid

Ideid saab esitada digitaalselt koduleheküljel www.tallinn.ee/kaasaveelarve,    paberkandjal Tallinna linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse    väljak 7) või linnaosavalitsustes. Idee esitaja peab kirjeldama    projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja    võimalikku ajakava ning hinnangulist maksumust.  

 Tallinna kaasava eelarvega saab järgmisel aastal igas linnaosas    ellu viia projekti, mille kogukonna elanikud on ise välja    pakkunud ja ise valinud. Kaasava    eelarvega saab leida lahenduse ka mõnele    kitsaskohale ja selleks saab iga linlane anda oma panuse,    esitades ideekorjele oma ettepaneku,  

   Tallinna kaasavasse eelarvesse saab ideid esitada kuues    kategoorias: lapsed/noored; linnakeskkond; turvalisus;    sport; kultuur/vaba aeg; muu. Ideekorje on    avatud 16. novembrist 6. detsembrini.    Ideekorje lõppedes hindab esitatud ettepanekuid ja nende    teostatavust spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, kes    kaasab töösse hinnatava ideega seotud linnaosavalitsuse ja    linnaosakogu esindaja. Esitatud ettepanekuid hinnatakse     7.-20. detsembrini lähtuvalt sellest, kas    ideed on teostatavad eelarve piires järgmise aasta    jooksul.    

Eksperdikomisjoni läbinud ideedega saab tutvuda  22. detsembrist 18. jaanuarini 2021. Aasta    jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel    linnaosade kaupa. Hääletamine toimub 18.-31. jaanuarini   2021. Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda    elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada    kuni kahe meelepärase projekti poolt.  

2021. aastaks on Tallinna kaasava eelarve kogusumma    800 000 eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse    linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti linnaosa elanike    arvuga proportsionaalselt. Summa jaguneb linnaosade vahel    järgmiselt: Haabersti 96 120 eurot, Kesklinn 103 380    eurot, Kristiine 89 840 eurot, Lasnamäe 128 060 eurot, Mustamäe 104 860 eurot, Nõmme    92 240 eurot, Pirita 83 480 eurot ja Põhja-Tallinn    102 020 eurot.  

Lähemalt leiab infot Tallinna kaasava eelarve kohta     www.tallinn.ee/kaasaveelarve.

Uudise rubriigid: