08.10.2021

Tallinna kaasava eelarve ideekorjele laekus 389 ettepanekut

Tallinna teine, 2022. aasta kaasava eelarve ideekorje lõppes edukalt – tallinlased esitasid linnaelu edendamiseks kokku 389 ideed. Kõige rohkem laekus ettepanekuid linnakeskkonna arendamiseks.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on kaasav eelarve tõhus vahend saamaks linlastelt tagasisidet, missugust elukeskkonda nad soovivad ja mida selle saavutamiseks ette võtta. „Kaasava eelarve kaudu jõuavad meieni head ideed elanikele meelepärasteks arendusteks linnaruumis, samuti aitab kaasamine märgata kitsaskohti ja leida lahendusi nende parandamiseks,“ rääkis Riisalu. „Nagu eelmiselgi aastal, laekus ka tänavu ettepanekuid mitmes olulises valdkonnas. Hea meel on veel selle üle, et suurenenud on võõrkeelsete ettepanekute hulk, mis näitab, et olenemata päritolust või emakeelest peetakse Tallinna oma koduks ja soovitakse anda oma panus. Tänan siinkohal kõiki inimesi, kes linnas avatud meelega ringi vaatasid ja oma tähelepanekud konstruktiivseteks ettepanekuteks vormisid.“

Kõige enam ideid esitati linnakeskkonna parendamiseks – kokku 164 ehk 43 protsenti kõikidest ettepanekutest. Rohkelt tähelepanu said veel laste ja noorte ning kultuuri ja vaba aja valdkonnad, kus saabus vastavalt 55 ja 51 ideed. Spordi valdkonnas esitati 47, turvalisuse valdkonnas 38 ning muudes valdkondades kokku 28 ideed.

Linnaosadest oli taas kõige aktiivsem Kesklinn 83 ettepanekuga, mis on isegi kuue võrra enam kui mullu. Järgnesid Lasnamäe 71, Põhja-Tallinn 49, Haabersti 42 ja Kristiine 41 ideega. Ka teistest linnaosadest laekus igaühest üle 30 ettepaneku. Eesti keeles esitati 225, vene keeles 134 ja inglise keeles 30 ideed. Valdav enamus ehk 99 protsenti ideedest laekus digitaalselt.

Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2022. aastal on esialgu kavandatud üks miljon eurot. Täpse summa kinnitab Tallinna linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel aasta lõpus. Kogusummast kolm neljandikku jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ühe neljandiku jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Oktoobris- novembris hindab esitatud ideede teostatavust ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletusele. Tallinna teise kaasava eelarve avalik hääletus kestab 29. novembrist 12. detsembrini 2021. Hääletusel saavad osaleda vähemalt 14-aastased isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga osaleja saab hääletada kuni kahe endale meeldiva idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Eelmisel aastal esitati 420 kaasava eelarve ideed. Rahvahääletuse tulemusel valiti välja kümme ettepanekut, millest enamik on praeguseks realiseerunud. Osa mahukaid, kuid vajalikke projekte viiakse ellu veel selle aasta lõpus või järgmisel aastal.

Täiendavat infot leiab Tallinna kaasava eelarve kodulehelt.

Pildil: Eelmisel ideekorjel välja valitud idee elluviimine: pärase minimetsa istutamine Kristiines 1. oktoobril 2021 (foto Mats Õun)

Jaapani stiilis minimetsa istutamine_foto Mats Õun.jpg