29.09.2021

Tallinna kaasavasse eelarvesse saab ettepanekuid esitada veel reedeni

Veel kaks päeva, kuni 1. oktoobrini, saavad kõik tallinlased esitada ettepanekuid selle kohta, milliseid projekte võiks rahastada linna kaasavast eelarvest 2022. aastal.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on kogukondlikud ideed väärtuslikuks sisendiks iga linnaosa arendamisel ja parema linnakeskkonna loomisel. „Möödunud aastal olid inimesed väga aktiivsed osalema ja ootame ka praegu linlastelt ideid, et aidata oma kogukonna tulevikku ja linnaruumi kujundada,“ märkis Riibe. „Möödunud aastal esitatud ideedest on enamik juba ellu viidud ning osa mahukaid, kuid vajalikke projekte jõuavad lõpule veel selle aasta lõpus või järgmisel aastal. Näiteks Kristiines sai eelmise aasta kaasava eelarvega rahastuse kestliku liigikooslusega jaapanipärane minimets Tildri tänaval, kus algavad istutustööd sümboolselt reedel, 1. oktoobril, mil lõpeb järgmise aasta kaasava eelarve ideekonkurss. Kutsun ka sel aastal kõiki aktiivselt kaasa lööma, sest iga idee on teretulnud.“ 

Kaasava eelarve planeeritav kogusumma 2022. aastal on üks miljon eurot. Täpse kaasava eelarve kogusumma kinnitab Tallinna linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel aasta lõpus. 

Kõik Tallinna elanikud saavad esitada oma kogukonnale meelepäraseid ideid, mida linna raha eest võiks rajada. Ideid saab esitada kuues kategoorias: 1) lapsed/noored; 2) linnakeskkond; 3) turvalisus; 4) sport; 5) kultuur/vaba aeg; 6) muu. Arvestada tuleb, et kaasava eelarve raha saab kasutada üksnes avaliku kasutuse ja vaba juurdepääsuga objektide jaoks. Oluline on see, et objekti peavad saama tasuta kasutada kõik linlased. Uuesti võib esitada ka neid projekte, mis eelmise aasta hääletusel ei pälvinud valituks osutumiseks piisavalt hääli.

Uusi ideid saab esitada digitaalselt, samuti ka paberil kas Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või oma linnaosa valitsuses. Idee esitamise juhendiga saab tutvuda kaasava eelarve kodulehel.

Esitatud ideede teostatavust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletusele.

Tallinna teise kaasava eelarve avalik hääletus kestab 29. novembrist 12. detsembrini 2021. Hääletusel saavad osaleda vähemalt 14-aastased isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga osaleja saab hääletada kuni kahe endale meeldiva idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Täpsem info kaasava eelarve ideede esitamise, hindamisprotsessi ja eelmisel aastal valitud ideede kohta on veebilehel www.tallinn.ee/kaasaveelarve.