12.11.2020

Tallinna kaasavasse eelarvesse saab hakata ideid esitama

Tallinna linnavolikogu kinnitas tänasel istungil kaasavas eelarves osalemise tingimused, menetlusprotsessi ja ideevaliku korra. Alates esmaspäevast, 16. novembrist saavad kõik Tallinna elanikud esitada 2021. aasta Tallinna kaasavasse eelarvesse oma kogukonnale meelpäraseid ideid.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul annab kaasav eelarve võimaluse elanikel kodukanti puudutavates küsimustes rohkem kaasa rääkida. „Aktiivne kogukonna liige on iga omavalitsuse rikkus. Linnakodanikud ei peaks olema vaid omavalitsuse pakutavate teenuste passiivsed tarbijad. Mida rohkem on inimesed kaasatud nii initsiaatorite kui ka hiljem eelarvesse tehtud ettepanekute seast valijatena, seda parem. Nii mõeldakse läbi oma kodukoha vajadused,“ ütles Terik.

Linnavolikogu aseesimees Mart Luik ütles, et opositsioonierakonnad on mitmed aastad rääkinud vajadusest rakendada Tallinnas kaasava eelarve põhimõtet. „Kaasava eelarve põhimõte annab linnakodanikele võimaluse otse kaasa rääkida maksuraha suunamisel otsustades vahetult mõnede linna investeeringute otstarbekuse üle. Kaasavat eelarvet rakendavad Eestis mitmed omavalitsused juba aastaid, lõpuks jõuab nende hulka pealinn. Kuigi esialgu pole summa eriti suur, loodan, et see on alles esimene samm pikal teel. Peamine on see, et Tallinn siiski alustab linnakodanikke kaasava eelarvepoliitikaga,“ lisas ta.

Tallinna kaasavasse eelarvesse saab ideid esitada kuues kategoorias: lapsed/noored; linnakeskkond; turvalisus; sport; kultuur/vaba aeg; muu.  Ideekorje on avatud 16. novembrist 6. detsembrini. Ideid saab esitada digitaalselt koduleheküljel www.tallinn.ee/kaasaveelarve või paberil Tallinna linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või linnaosavalitsustes. Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja võimalikku ajakava ning hinnangulist maksumust.

Seejärel hindab esitatud ettepanekuid ja nende teostatavust spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, kes kaasab töösse hinnatava ideega seotud linnaosavalitsuse ja linnaosakogu esindaja. Esitatud ettepanekuid hinnatakse 7.-20. detsembrini lähtuvalt sellest, kas ideed on teostatavad eelarve piires järgmise aasta jooksul.  

Eksperdikomisjoni läbinud ideedega saab tutvuda 22. detsembrist 18. jaanuarini 2021. Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel linnaosade kaupa. Hääletamine toimub 18.-31. jaanuarini 2021. Seda saab teha elektrooniliselt või paberil. Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe meelepärase projekti poolt.

2021. aastaks on Tallinna kaasava eelarve kogusumma 800 000 eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti linnaosa elanike arvuga proportsionaalselt. Summa jaguneb linnaosade vahel järgmiselt: Haabersti 96 120 eurot, Kesklinn 103 380 eurot, Kristiine 89 840 eurot, Lasnamäe 128 060 eurot, Mustamäe 104 860 eurot, Nõmme 92 240 eurot, Pirita 83 480 eurot ja Põhja-Tallinn 102 020 eurot.

Täpsem info Tallinna kaasava eelarve kohta on koduleheküljel www.tallinn.ee/kaasaveelarve.

Uudise rubriigid: