04.10.2016

Tallinna kainestusmajja toimetatute arv on pool aastat järjest pidevalt vähenenud

Tallinna kainestusmaja teatab, et septembris toimetati kainerisse 361 isikut, mis on lausa 101 võrra vähem kui augustis.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on kainerisse toimetatute arv viimase poole aasta jooksul järjekindlalt vähenenud, sama tendentsi võib täheldada ka kainerisse viidud kodutute osas. Abilinnapea ütles, et loodetavasti näitavad need arvud, et see tendents on järjepidev ning jätkub tulevikuski.

Kainenema toimetatutest oli septembris naisi kokku 49 ja mehi 312. Kainestusmaja kambrites kainenes septembris 187 venelast, 145 eestlast, 20 soomlast ja 9 teiste riikide kodanikku (Leedust, Lätist, Norrast, Ukrainast, Iirimaalt ja Itaaliast). Augustis sattus kainestusmajja 2 narkojoobes isikut ning 74 kindla elukohata isikut.

Kainestusmajja toimetatute arv väheneb pidevalt: aprillis toodi Tallinna kainestusmajja kainenema 555, mais 523, juunis 520, juulis 513 ja augustis 463 isikut.