29.06.2021

Tallinna koduarsti teenuse projekt jätkub septembris

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös Tallinna Kiirabi ja SA Tallinna Lastehaiglaga käivitas 2020. aasta oktoobris koduarsti pilootprojekti, mille eesmärgiks on anda arstiabi 0–12-aastastele haigestunud lastele. Juulis ja augustis projekt ajutiselt peatub ning jätkub taas alates septembrist.

„Koduarstibrigaadi teenuse algatasime selleks, et pakkuda lastevanematele kindlustunnet ja kiiremat abi arstliku läbivaatuse näol, samas leevendada ka kiirabi mitmekordistunud koormust seoses koroonaga,“ selgitas abilinnapea Betina Beškina. „Koduarsti võib reedel ja nädalavahetusel kutsuda kõikide Tallinnas viibivate haigestunud laste juurde, olenemata nende tegelikust elukohast. Eelkõige on koduarstiabi mõeldud nendele ägedate tervisehäiretega lastele, kes ei vaja kiireloomulist vältimatut abi, kuid kelle vanematel võib arstile minek olla raskendatud või infotelefonilt saadud soovitustest ei piisa.“

Tallinna Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonda pöördub palju peresid, eriti just reedest pühapäeva õhtuni, mil perearstiga ei ole võimalik kontakti saada. Kui tavapäraselt pöördub haigla vastuvõtuosakonda päevas 65–70 last, siis nädalavahetustel ja haigestumiste kõrgperioodil ulatus see arv 90–120ni. Tallinna Kiirabi aastaaruannetest selgub, et 0–12-aastaste laste juurde aasta jooksul tehtud 6324 visiidist 62,4% tegelikult kiirabiteenust ei vajaks. Samas on arsti nõu ja tugi lapsevanematele siiski oluline.

Beškina sõnul näitab senine praktika, et koduarst kutsutakse peamiselt siis, kui lapse haigus on kestnud üle viie päeva, kuid perearsti juurde ei ole õnnestunud pääseda. Samuti on koduarstilt abi otsitud perearsti nõuandetelefonilt saadud soovituse põhjal või juhul, kui kiirabi on juba käinud, aga lapse seisund ei ole paranenud. Koduarst on kutsutud ka siis, kui laps on järsku haigestunud tugevate katarrinähtudega ja vanemad on mures.

Kõige sagedamini kutsutakse arst 2,4-aastaste laste juurde, kes olid haiged olnud juba 4–5 päeva. Arstid saavad koduvisiidil välja anda ka ravimite retsepte, seda on tehtud viiendikul väljakutsetest.

Koduvisiiti teeb üldarst või pediaater koos Tallinna Kiirabi erakorralise meditsiini tehnikuga väikeautoga reedel ja puhkepäevadel kella 14.00–22.00. Päeva jooksul võetakse vastu kuni 10 visiiti, millised sama päeva jooksul ka täidetakse. Pilootprojekti rahastatakse Tallinna linna eelarvelistest vahenditest.

Koduarsti brigaad töötab esialgu juuni lõpuni. Juulis ja augustis kodukutsete vastuvõtt ajutiselt peatub, kuid alates septembrist saab haigele lapsele taas reedel ja nädalavahetustel arsti koju kutsuda.

   

Uudise rubriigid: