06.08.2018

Tallinna kommunaalameti tellimusel alustati Nõmme linnaosa kvartalisiseste teede taastusremondiga

Tänavu tehakse taastusremonditöid Alliksoo tänava Lossi ja Raja tänavate vahelisel lõigul, Rännaku puiestee Sõbra ja Rõõmu tänavate vahelisel lõigul, Nelgi tänava Valdeku tänava ja P. Kerese tänavate vahelisel lõigul, Astri tänava Pihlaka ja Valdeku tänava vahelisel lõigul, Sihi tänava Hiiu ja Tähe tänava vahelisel lõigul, Kauge tänava Kraavi tänava ja Männiku tee vahelisel lõigul ning Päikese puiestee Rohula ja Suvila tänavate vahelisel lõigul. Esimeses järjekorras alustatakse töödega Nelgi, Astri ja Sihi tänavatel.

Tööde käigus vahetatakse välja amortiseerunud äärekivid ja nõuetele mittevastavad kaevupäised, uuendatakse teede katend, rajatakse puuduolevad teepeenrad ning uuendatakse teekatete liikluskorraldusmärgistus.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on kõigil teedel tööde lõpetamise lepinguline tähtaeg küll oktoobris, kuid praeguse info järgi plaanib tee-ehitaja valmis saada augusti jooksul. „Tööde ajal on tänavad tavaliiklusele suletud, kuid kohalikele elanikele on juurdepääs tagatud. Erandiks on ainult asfalteerimine. Ehitaja on kohustatud sellest päevast kohalikke elanikke eelnevalt teavitama,“ ütles Šillis.

Ehitustöid teeb Tee ja Tee OÜ. Tööde lepinguline maksumus on 479 000 eurot.

 Linnaosavalitsus palub ette vabandust remondi ajal tekkida võivate ebamugavuste pärast. Palume liiklejatel järgida teetööde piirkonnas kehtestatud ajutist liikluskorraldust.

Uudise rubriigid: