16.12.2020

Tallinna kommunikatsiooniteenistust asub juhtima Kirsti Ruul

Tallinna linnavalitsus nimetas täna Tallinna Strateegiakeskuse linna kommunikatsiooniteenistuse direktori ametikohale Kirsti Ruuli alates 1. jaanuarist 2021.

Kommunikatsioonidirektori leidmiseks toimus avalik konkurss ja ametikoha täitmiseks moodustati valikukomisjon. Ühtekokku osales konkursil 16 kandidaati, neist viis kandidaati valiti teise vooru ja paneelvestlusele kutsuti neli kandidaati. Valikukomisjonis osutus parimaks kandidaadiks Kirsti Ruul.

Täna kommunikatsioonidirektoriks kinnitatud Kirsti Ruuli sõnul on Tallinna arengustrateegia elluviimiseks ja rohelise maailmalinna visioonini jõudmiseks linna ülesanne luua tingimused, olla eestvedaja, teerajaja, toetaja, innustaja ja keskkonna aktiivne kujundaja. „Praegusest olukorrast rohelise maailmalinna ambitsioonika visioonini jõudmiseks tuleb kõige rohkem mõjutada mõtteviisi ning selle võti peitub kommunikatsioonis,“ nentis Ruul. „Ühtlasi  peegeldab kommunikatsiooni elanike kaasalöömine linnaelu kujundamisel ja linnaorganisatsiooni oskus kogukonnaga koostööd teha.“

Kirsti Ruulil on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogias, hetkel õpib  Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas strateegilise juhtimise magistriõppes. Ruulil

on pikaajaline töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas, ta on töötanud kommunikatsioonijuhina riigiasutustes, kohalikus omavalitsuses ning erasektoris, muuhulgas Siseministeeriumis, julgestuspolitseis ning Politsei-ja Piirivalveametis, samuti olnud PR Partner OÜ asutamise juures. Viimasel aastal on Kirsti Ruul töötanud Tallinna Linnakantseleis kommunikatsioonijuhina ning toetanud muudatuste juhtimist ning Tallinna meedia reformi.

Uudise rubriigid: