14.09.2015

Tallinna koolid ja lasteaiad saavad ligi 5000 uut arvutit

Tänavu sügisel vahetatakse välja üle poole Tallinna haridusasutuste arvutitest. Septembris ja oktoobris paigaldatakse linnakoolidesse ja -lasteaedadesse ligi 5000 uut või uuendatud arvutit.

Tallinna Haridusamet korraldas pealinna haridusasutuste arvutipargi uuendamiseks rahvusvahelise riigihanke. Hanke võitis firma Green IT OÜ, kellelt järgmise nelja aasta jooksul renditakse koolidele 2300 lauaarvutit ja 1800 sülearvutit ning lasteaedadele 850 uuendatud lauaarvutit.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart peab digitaalsesse õppesse, seal hulgas nii õppevarasse kui ka -vahenditesse, panustamist väga oluliseks. „Kuigi palju räägitakse ka arvutite liigsest kasutamisest, on arvutid tänapäeval asendamatuks töövahendiks paljudel elualadel. Oluline on õpetada lapsi juba varases eas digimaailmas turvaliselt ja targalt orienteeruma. Selleks aga, et kasutada digiõppe parimaid võimalusi, on vaja ka ajakohaseid arvuteid,“ rääkis Mihhail Kõlvart. „Hanke tulemusel, koostöös Green IT OÜ-ga saavutame linnas olukorra, kus kõik Tallinna koolide ja lasteaedade arvutid vastavad õppeprotsessi nõuetele ning on kaetud operatsioonisüsteemi tarkvaralitsentsidega.“

Koolides alustatakse uute arvutite paigaldamisega juba septembris ning see vältab oktoobri lõpuni. Koolidesse paigaldatakse kvaliteetsed äriklassi HP lauaarvutid koos 20-tolliste kuvaritega. Lisaks on igasse kooli planeeritud vähemalt üks HP sülearvutitega varustatud spetsiaalne käru mobiilse arvutiklassi loomiseks – nii saab arvuteid kasutada mistahes tunnis. Osa sülearvutitest jõuab ka õpetajate käsutusse.

Lasteaedadesse paigaldatakse oktoobris 850 HP lauaarvutit. Välja vahetatakse kõik üle viie aasta vanused arvutid. Ka koolides välja vahetatud arvutid, mille tehniline seisund võimaldab nende edasist kasutamist, antakse edasi lasteaedadele. Haridusameti hinnangul on selliste arvutite arvuks ligikaudu 350. Sellega saab kaetud tänapäevaste arvutite vajadus ka kõikides lasteaiarühmades.

Seni oli linna koolides ja lasteaedades kasutatav arvutipark (kokku ligi 8000 arvutit) olulisel määral amortiseerunud ja nii tehniliselt kui ka moraalselt vananenud. Arvutite vanus ja tehniline seisukord takistasid tänapäevaste õppe- ja tarkvaraprogrammide kasutamist. Vananenud arvutite jooksev remondivajadus oli suur ning nende hooldus kulukas, mis omakorda pärssis nii õpilaste kui ka pedagoogide tööd. Uuendamist vajas valdav enamus haridusasutuste arvutipargist – ligikaudu 4100 vana arvutit ehk 2/3 kogu koolide arvutipargist. Ülejäänud 1/3 arvutipargist vastab kaasaja nõuetele.

Linna 130 lasteaias on kasutuses kokku 1880 arvutit, millest pooled on üle nelja aasta vanad ning vanimad pärinevad isegi 1999. aastast. Kehtiva standardi kohaselt peab igas lasteaiarühmas olema lauaarvuti või siis kahe rühma peale üks sülearvuti, lisaks arvutid juhtkonnale. Kokku oleks lasteaedades vaja ligikaudu 1500 arvutit. Lasteaedade arvutitest 664 on kuni viis aastat vanad ning suures osas vastavad lasteaia tööks vajalikele nõuetele. Seega, et tagada lasteaia standardile vastav arvutite kogus, tuleb soetada ligikaudu 850 kaasaegset arvutit.

 

Lisateave:

Rainer Rannala
Üldosakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404505
rainer.Rannala@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: