27.10.2021

Tallinna koolid lähevad peale vaheaega osalisele distantsõppele

Pärast koolivaheaega lähevad Tallinna munitsipaalkoolid osalisele distantsõppele – 1.-5. novembrini on distantsõppel 4.-8. klassid. Kontaktõppele jäävad 1.-3. ja 9.-12 klassid ning hariduslike erivajadustega õpilased.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on tänase kõrge nakatumisnäitaja juures, kus viimase ööpäevaga tuvastati 2025 uut nakatunut, vaja selgeid samme, et hoida ära tervisekriisi süvenemist. „Otsuse minna osalisele distantsõppele võtsime vastu nõupidamisel pealinna  koolijuhtidega. See ei tulnud kergelt, kuid arvestades praegust olukorda, ei saa me jätta ka reageerimata ega vajalikke meetmeid rakendamata. Tallinna koolides on ligi 50 kollet ning statistika järgi on kõrgeim nakatumise määr just vanusegrupis 10-14, kuid levik on ühtlaselt kõrge enamus koolides ja kõikides vanuseastmetes, sh personali hulgas. Teisalt soovime, et õpetajatele tehtava tõhustusdooside saamise järel hakkaks selle mõju toimima. Teise doosi mõju on langenud ning õpetajate tõhustustusdooside tegemine veel käib. Ja vähemoluline ei ole ka aspekt, et koolivaheajal on nii lastel kui ka peredel rohkem kontakte, reisitakse ringi nii Eestis kui ka välismaal. Ka varasem kogemus on näidanud, et pärast koolivaheaega on nakatumine alati kasvanud,“ selgitas Kõlvart otsuse tagamaid. 

„Teadaolevalt hakatakse tulevast nädalast koolides tegema kaks korda nädalas kiirteste, kuid me veel ei tea täpselt, kuidas see protseduur koolides hakkab välja nägema. Paraku me ei tea, kuidas näiteks tuhande õpilasega koolis testida hommikul ära kõik õpilased. Nii saame distantsõpet rakendades ka koolijuhtidel vähendada koormust, et anda aega uue süsteemi käivitamiseks poole väiksema arvu õpilastega,“ rääkis Kõlvart. 

Koroonakoldeid on kokku 48-s Tallinna koolis 57-st, ühtekokku ligi 1000 nakatunuga. Kolded puudutavad 92 klassikomplekti ning ligi 70 õpetajat on haiged või eneseisolatsioonis. 

Ühtlasi tõdes linnapea, et koolid on juba praegu võtnud enda kanda osaliselt Terviseameti funktsioonid, sest koolid ei tea haigestunud õpilase nime, vaid peavad selle ise välja selgitama. „Nii ei saa ka paljudel juhtudel operatiivselt välja selgitada lähikontaktseid õpilasi ja õpetajaid, et tõkestada efektiivselt nakkuse levikut koolikeskkonnas,“ täpsustas Kõlvart. 

Distantsõppe perioodil on õpilastele piiratud ka huvitegevus munitsiaalhuvikoolides ja distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatel nädalasi toidupakke.

  

Uudise rubriigid: