28.04.2015

Tallinna koolid on oodatud osalema uuenduskonkursil „Digimõte“

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursi „Digimõte“, kus koolid saavad esitleda oma uuenduslikke algatusi ja lahendusi õppetöö edendamiseks. Parimad saavad preemiaks arvestatava summa projekti elluviimiseks.

Konkursi "Digimõte" eesmärgiks on toetada koolide uuendusi, mis parendavad õppeprotsesse, õpetamist ja õppimist koolis ning on õpetamisel lihtsalt rakendatavad. Konkursiga soovib Tallinna Haridusamet arendada koolide IKT-valdkonda ning motiveerida koole enam uuendustega tegelema ning neid praktikas julgemalt rakendama. 

Konkursile on oodatud kõik Tallinna üldharidus- ja huvikoolid. Praktika näitab, et innovatsiooni on koolis oluliselt lihtsam rakendada ja see on edukam, kui algatus ja tahe tuleb õpilastelt, õpetajatelt ja kooli juhtkonnalt. Samuti oskab kool ise kõige paremini hinnata ka uuendustega kaasnevaid raskusi ning valmisolekut nende ületamiseks.

Konkursitöö võivad koostada nii juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid kui ka õpilased. Iga kool saab esitada ühe taotluse, mille on kinnitanud direktor.

Taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna Haridusameti esindajad ja IT-eksperdid. Hindamisel on aluseks projekti uudsus ja väärtus õppeprotsessile, projekti ülesehitus, läbimõeldus, süsteemsus ja mõju organisatsiooni tulemustele, samuti koostöö teiste haridusasutustega.  

„Digimõtte“ parimaid töid toetab Tallinna Haridusamet kuni 80 protsendiga projekti maksumusest, 20 protsenti tuleb katta kooli eelarvest. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, teine koht 7500 eurot ja kolmas koht 5000 eurot. Konkursi komisjonil on õigus määrata eripreemiaid.

Projekti esitamise tähtaeg 1. oktoober 2015, võitjad avalikustatakse IKT-konverentsil k.a novembris.

Konkursi "Digimõte" statuut

 

Täiendav teave:

Rainer Rannala
Üldosakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404503
rainer.rannala@tallinnlv.ee

 

 

 

Uudise rubriigid: