09.06.2015

Tallinna koolid õpivad politsei käe all kriisiolukordade lahendamist

Tallinna Haridusamet korraldab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga 16. juunil 2015 pealinna koolidele kriisolukordade lahendamise õppuse. Kriisiõppust juhib politsei, oma erivarustust ja valmisolekut kriisolukordadeks tutvustavad kiirreageerijad.

Tegu on pilootprojektiga, kus osaleb esialgu viis kooli. Igast koolist on õppusele oodatud 5-8 kriisimeeskonna liiget ehk inimesed, kes võimalikes ohuolukordades reaalselt vastutuse võtavad.

Politsei töövaldkonda kuuluva kriisiolukorra võib kaasa tuua pommiähvardus, relva kaasatoomine kooli, kaaslaste ja õpetajate ähvardamine jne, halvemal juhul aga ähvarduste elluviimine. Arvestades võimalike ohtudega peab iga kooli personal oskama ohtudele reageerida nii, et õpilaste ja töötajate turvalisus oleks maksimaalselt tagatud.

Lauaõppusena toimuval koolitusel viiakse läbi rühmatöid areneva sündmustikuga, mille käigus lahendatakse mitmeid erinevaid olukordi. Iga rühma tegemisi jälgib ja juhendab politseinik. Kõikidele rühmadele antakse tagasisidet ja juhtnööre edasiseks.

Kriisiolukordade lahendamise õppustega on plaanis jätkata, kuni kõik koolid on selle läbinud.

Esimene õppus viiakse läbi 16. juunil kell 10.00–14.00 Ristiku Põhikoolis.

Pildid (lisatud 17. juuni): Tallinna koolide kriisimeeskondade õppus (16.06)

 

Lisateave:

Urmas Sadam, vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404980
e-post: urmas.sadam@tallinnlv.ee

 

Päevakava:

09.45-10.00 Kogunemine

10.00-10.10 Sissejuhatus, jagunemine gruppideks ( siin võiks olla ka kõikide kohalolijate sh politseiametnike tutvustus, see ei pea olema kavas kirjas)

10.10-11.00 Esimene rühmatöö

11.00-11.40 Rühmatööde esitamine , tagasiside koolitajatelt ( iga grupp teeb oma ülesande lahendusest ülevaate 5 min, tagasiside koolitajatelt 15 min)

11.40-12.00 Paus

12.00-13.10 Teine rühmatöö, areneva sündmustikuga, grupid saavad sündmuse arenedes lisaülesandeid

13.10-13.50 Ülevaade rühmatööde lahendustest , tagasiside koolitajatelt

13.50-14.00 Päeva lõpetamine

 

Uudise rubriigid: