18.11.2020

Pealinna koolid saavad arvutite soetamiseks 500 000 eurot

Linnavalitsus otsustas erakorraliselt eraldada 500 000 eurot, et Tallinna koolid saaksid lähinädalatel juurde ligi 600 distantsõpet toetavat sülearvutit, veebikaameraid ja muid vahendeid.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna koolides õppetöös kasutatavate sülearvutite osakaal on viimastel aastatel oluliselt suurenenud, samuti on kasvanud arvutipargi vanus. Praegu on linna koolides kasutusel kokku ligi 5000 sülearvutit, mille toel saadi hakkama viirusepuhangu esimese laine ajal. Osaline distantsõpe nõuab aga täiendavaid tehnilisi vahendeid,“ ütles Mihhail Kõlvart. 

Tulenevalt asjaolust, et õppetööd viiakse läbi hajutatult, avaldasid koolijuhid täiendavalt soovi sülearvutite, veebikaamerate ja kõlarite soetamiseks, sest nn hübriidõpe, kus osaliselt toimub kontaktõpe ja osaliselt distantsõpe, suurendab arvutite vajadust distantsõppega võrreldes oluliselt. Hübriidõppe olukorras on arvuteid samaaegselt vaja kodudes ja arvutiklassides. 

Arvutid ja muud digiõppeks vajalikud vahendid hangivad koolid ise, lähtuvalt oma koolipere konkreetsest vajadusest.  

„Täiendavalt ühekordsele rahasüstile, mis koolidesse lähipäevadel jõuab, saavad koolid järgmisel aastal juurde kokku veel ligi 1500 sülearvutit,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Tegemist on planeeritud hankega, mille täitmine võtab kindlasti mõned kuud aega. Juba praegu teame, et koroonakriis on põhjustanud arvutite tarneraskusi, seetõttu otsustasimegi lisaks hankele koolide jaoks ka kiire lahenduse leida,“ ütles Kõlvart. 

Suurel osal õpilastest on oma sülearvutid olemas, kevadel suutsid koolid varustada arvutitega need õpilased, kellel kodus arvutit ei ole. 

„Kõigile Tallinna õpilastele me arvuteid anda ei suuda, kuid vähekindlustatud perede lapsed saavad distantsõppe ajaks õppetööks vajaliku sülearvuti,“ rääkis linnapea. 

Tallinna 2021. aasta eelarves eraldati vahendid haridustehnoloogide värbamiseks, mis peaks tõstma oluliselt tehnoloogia tõhusalt õppetöösse integreerimise võimekust. Haridusametile on järgmise aasta eelarvesse eraldatud täiendavad vahendid haridustehnoloogide palkamiseks summas 732 154 eurot.  

   

Uudise rubriigid: