03.09.2015

Tallinna koolide õpilased hakkavad õppima klassist väljas

Alanud õppeaastast saavad pealinna koolide õpilased õppida ka väljaspool klassiruume – algab projekt „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Tallinna koolidele 2015/16. õa“.

Projekti koordineerib Tallinna Haridusamet ja seda toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kaudu saavad Tallinna koolide õpilased osaleda erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides Harjumaa keskkonna- ja loodushariduskeskustes.

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul on maailm meie ümber muutunud ning muutuma peab ka kool. „Üha enam on hakatud rääkima muutuvast õpikäsitlusest – MÕK-ist. On aeg jõuda tegudeni! Õpilane õpib elulises keskkonnas aktiivselt tegutsedes palju enam, kui kinnises klassiruumis fakte „pähe tuupides“. Haridusamet püüab koole õpikeskkonna rikastamisel igati toetada, seda nii vormi kui ka sisu osas, mis mõlemad on ühtviisi olulised,“ rääkis Andres Pajula. „Sama oluline – ja iga päevaga üha enam – on keskkonnahoiu temaatika. Seepärast algatasimegi projekti, mis reaalselt suurendaks õpilaste teadmisi loodusest ja keskkonnast ning samas aitaks kaasa õpikäsitluse muutusele.“

Tallinna Haridusameti algatatud ja koordineeritud projekt sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt täiemahulise toetuse – enam kui 335 000 eurot –, tänu millele on uutmoodi õpe õpilastele täiesti tasuta. Rahastatakse nii õpilaste osalemine programmides kui ka bussitransport väljapoole linna piire jäävatesse loodus- ja keskkonnahariduskeskustesse.

Projektis saavad osaleda kõik Tallinna munitsipaalkoolid, kes selleks soovi avaldasid – kokku 43 üldhariduskooli.

 

Lisainfo:

Viivi Lokk
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404549
viivi.lokk@tallinnlv.ee
www.haridus.ee

 

Mairi Enok
Projektijuht
Lehola Keskkonnahariduskeskuse juhataja
Lehola Keskkonnahariduskeskus
6526566, 5088654
khk@khk.tln.edu.ee
www.leholakhk.edu.ee  

Uudise rubriigid: